Uit het oog, uit het hart?

Ze gaat er vandoor. Naar het zuidelijke Roermond. En daarmee is ze langer in Geldrop gebleven dan ik vooraf had verwacht. En ze deed het beter dan ik in het begin had verwacht. Een echte burgermoeder is het geworden. We gaan haar zeker missen.

U mag gerust weten dat we een speciale relatie hadden, u ziet het, ik schrijf al in de verleden tijd ondanks dat ze pas tegen het einde van het jaar vertrekt. Ze wilde me graag beter leren kennen, maar dat heb ik tot nu toe weten te vermijden. Ze denkt te weten wie ik ben, maar helemaal zeker is ze niet. Ik had het gemakkelijker. Ik kon rustig met haar omgaan terwijl zij liep te gissen. En omdat iedereen haar goede dossierkennis roemt denk ik niet dat ze me al vergeten is.

Het hoogtepunt van onze relatie was rond 2005. Ze schreef me een brief: “Aan Flierefluiter, wiens ware naam ik niet ken. Wij delen wat, beste Flierefluiter, want ook ik keek in mijn jonge jaren met veel plezier naar Calimero….” Ik had namelijk een artikel gewijd aan de afwezige noodzaak van een nieuw gemeentehuis. En daarop kwam een zeer uitgebreide brief met als afsluiting: “En dan tot slot: u bent buitengewoon welkom voor de rondleiding in ons gemeentehuis. Kan ik dus binnenkort een Flierefluiter rondleiden? En bent u ook zo ferm dat u deze reactie publiceert in uw wijkblad? Of moet ik misschien genoegen nemen met het gevoel dat mij bekroop bij het lezen van uw column, en dat was, geheel passend bij uw stukje “En het is niet eerlijk –Oh nee!! Graag tot ziens, Rianne Donders-de Leest, Burgemeester.

De reactie is in zijn geheel geplaatst in het wijkblad van november 2005. Maar die uitnodiging. Nee, daar kon ik niet op ingaan. Ik stuurde daarom iemand van de redactie. En onze Rianne probeerde maar te vissen naar de echte Flierefluiter.

Nu gaan onze wegen zich scheiden en kijk ik terug op een leuke papieren strijd uit de beginjaren van haar carrière in Geldrop-Mierlo. Ik ben haar nog vaak tegengekomen en doorgaans in een plezierige setting. Rianne, ik wil je dan ook alle succes in Roermond wensen. En wie weet hebben ze door ook lastige Flierefluiters. De wereld kan soms klein zijn.

Flierefluiter