Conversatielessen

Al enige jaren worden er vanuit de LEVgroep conversatielessen gegeven. Mensen die al een flinke basis van de Nederlandse taal hebben maar meer willen oefenen met het spreken kunnen deelnemen aan de conversatielessen. De nadruk bij deze lessen ligt op het gebruiken van de taal op straat, op school, of het werk of waar dan ook. De spreektaal staat centraal. In groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers kunnen mensen hun Nederlandse taal bijhouden en verbeteren. Vanaf januari 2014 worden deze lessen gegeven in basisschool de Branding. Laagdrempelig en in de wijk.

Vanaf september gebeurd dit ook in Geldrop op twee verschillende niveaus. Het “beginners” niveau haakt in op de aspecten die ook gebruikt worden bij de Inburgering NT2. Het is een prima niveau voor mensen die (bijna) klaar zijn met inburgeren en meer willen oefenen met de spreektaal. Het “gevorderde” niveau gaat dieper in op de Nederlandse taal, een uitbreiding van de woordenschat en meer aandacht voor het correct maken van wat langere zinnen.

De gevorderdenlessen zijn op maandagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. De beginnerslessen zijn op woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Met een intake wordt uw niveau bepaald. Aanmelding kan via de LEVgroep.