Reconstructie Admiraal Byrdstraat

Nieuws van de gemeente

(18 augustus tot 17 oktober 2014)

Op maandag 18 augustus starten we met de reconstructie van de Admiraal Byrdstraat, vanaf de Bosrand tot de Pieter Nuytsstraat. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van de gehele rijbaan en de trottoirs. De gehele rijbaan wordt van een nieuwe puinfundering en asfaltconstructie voorzien en versmald. Ter hoogte van de flats Admiraal Byrdstraat huisnummer 1 tot en met 79 en 101 tot en met 179 (oneven) leggen we twee verhoogde kruispunten aan. De rijbaan ter plaatse van Admiraal Byrdstraat huisnummer 2 tot en met 20 en 22 tot en met 40 valt buiten het werk. Naar verwachting gaan de werkzaamheden duren tot vrijdag 17 oktober.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering is de gehele Admiraal Byrdstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. De flats en woningen aan de Admiraal Byrdstraat, Pieter Nuytsstraat, Carpinistraat en Livingstonestraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor al het bestemmingsverkeer. De bereikbaarheid blijft gehandhaafd door het werk gefaseerd uit te voeren en noodverhardingen aan te leggen.

Asfalt toplaag
Aan het einde van het werk (oktober 2014) brengen we de asfalt toplaag aan. Hiervoor sluiten we de Admiraal Byrdstraat één dag af voor al het verkeer. Zodra de exacte datum bekend is, informeren wij u hierover via een bewonersbrief.

Omleidingen
De flats en woningen blijven bereikbaar voor het bestemmingsverkeer via de Bosrand of de Pieter Nuytsstraat. Afhankelijk van de vorderingen van de werkzaamheden, wordt u mogelijk omgeleid via de Hudsonstraat en de Beringstraat. Wij vragen u om de verwijzingsborden goed in de gaten te houden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout van de afdeling Ruimte. Hij is tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 14 040.