PvdA: teveel betaalde afvalstoffenheffing moet terug naar de mensen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de afgelopen jaren steeds teveel geld aan afvalstoffenheffing van haar burgers ontvangen. De werkelijke kosten zijn flink lager geweest. De jaarstukken 2013 laten zien dat het overschot inmiddels is opgelopen tot ongeveer 1,5 miljoen euro. Het college van de gemeente Geldrop-Mierlo telt dit bedrag bij haar positief resultaat op, en stelt de raad voor dit bedrag te storten in een aparte reserve voor afvalbeleid.

Maar, dat kan niet zomaar. Dat geld is namelijk van de burger. In de begroting van Geldrop-Mierlo worden consequent de baten (afvalstoffenheffing) hoger begroot dan de lasten voor de afvalverwerking. Volgens de Gemeentewet en de Wet milieubeheer mag de afvalstoffenheffing nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De gemeente overtreedt hiermee de wet.

De PvdA Geldrop-Mierlo begrijpt dus niet waarom het college het overschot wil reserveren. Paul Elsendoorn legt het uit: “Dit opgebouwde overschot op de afvalstoffenheffing is ontstaan door een te hoge heffing en moet weer terugvloeien naar de bewoners. Je kan het zien als het voorschot dat je betaalt voor energie. Als op het einde van het jaar blijkt dat je teveel aan energie hebt betaald (bijvoorbeeld door een milde winter), krijg je dat van de energiemaatschappij terug. De gemeente heeft nu een spaarpotje voor iedere gezin in Geldrop-Mierlo onder haar beheer wat bestaat uit het teveel betaalde geld voor afvalverwerking.”

De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dit ontoelaatbaar. Onze gemeente dient zich aan de wet te houden en mag geen spaarpotjes opbouwen op koste van de inwoners. In de raadsvergadering van 7 juli gaan wij daar een punt van maken. We vinden dat de gemeente moet kijken welk bedrag van die 1,5 miljoen echt op dit moment nodig is, waarna het overschot per direct terugbetaald moet worden aan de huishoudens in Geldrop-Mierlo. Tevens moet het tarief van de afvalstoffenheffing zo worden vastgesteld dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten.