Strenge controle op verkeerd aangeboden afvalzakken

Nieuws van de gemeente

Eind april hebben we alle ondergrondse afvalcontainers vervangen. Als deze goed worden gebruikt, blijft de omgeving schoon en netjes. Alle bewoners die gebruik maken van de ondergrondse containers hebben een beschrijving ontvangen waarin aangegeven is hoe de containers werken, wat wel en niet mag. Helaas staan er nog steeds vuilniszakken naast de containers. Dit is niet de bedoeling! Vanaf nu controleren we streng op het niet juist aanbieden van de afvalzakken. Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete van € 90,-.

Hieronder nog wat tips en weetjes:

  • Neem bij verlies, diefstal of een niet goed werkende pas contact op met Cure afvalbeheer via (040) 257 45 85.
  • Als u om een of andere reden uw afval niet in de container kwijt kunt vanwege een storing, belt u meteen de gemeente: 14 040. Zet in geen geval vuilnis naast de container! Dit geeft overlast aan omwonenden. Honden, katten, vogels en ongedierte gaan er mee aan de haal. Bovendien krijgt u een boete.
  • Mocht het toch gebeuren dat er afval naast en bij de ondergrondse container wordt geplaatst en u ontdekt dit, belt u dan naar de gemeente via telefoonnummer 14 040. We onderzoeken het illegaal aangeboden afval en zullen, als dat mogelijk is, de dader een verbaal geven.