Inspraak herinrichting en rioolvervanging Bogardeind (gedeeltelijk)

Nieuws van de gemeente

Wij zijn van plan om het Bogardeind (gedeelte tussen huisnummer 123 en 151), inclusief de aansluitingen met de Molenakker en Beukelaar, te gaan herinrichten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van 26 juni tot en met 6 augustus ter inzage en iedereen kan hierop reageren. Op dinsdag 1 juli houden wij een inloopavond in Wijkcentrum Den Akert.

Plannen
De riolering in het Bogardeind moeten wij vervangen, omdat deze een te kleine capaciteit heeft en bovendien in slechte staat verkeert. De straat krijgt een nieuwe inrichting. De bestaande inrichting voldoet namelijk niet meer aan de eisen. Er is voor het deel van het Bogardeind waar het om gaat, plus het kruispunt met de Molenakker en de Beukelaar, een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Daarbij wordt de verkeersregelinstallatie vervangen en uitgebreid met de Beukelaar. Hiermee willen we een veiliger kruispunt aanleggen, zeker ook omdat dit een belangrijke oversteekplaats is voor fietsers naar en van de wijk Akert. De ventweg (aan de oostzijde van de weg) richten we in als fietsstraat met parkeerplaatsen. Dit doen we ook aan de kant van de weg met even huisnummers, bij de ijssalon en het café). Beide fietsstraten worden met een groenstrook met bomen gescheiden van de hoofdrijbaan. De nieuwe hoofdrijbaan krijgt geluidreducerend asfalt.

Inspraak
De plannen liggen van donderdag 26 juni tot en met woensdag 6 augustus ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 040. De plannen zijn ook in te zien op onze website http://www.geldrop-mierlo.nl

Inloopavond
Op dinsdag 1 juli houden wij een inloopavond. Op de avond kunt u de plannen inzien en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente. Wij houden de inloopavond in Wijkgebouw Den Akert, Eikelaar 2a in Geldrop. Tussen 18.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen. U bent van harte welkom.

Vooraankondiging ontwerp omgevingsvergunning
Wij dienen een aanvraag omgevingsvergunning in om afwijkend gebruik toe te staan van enkele gronden, zodat het planologisch-juridisch mogelijk wordt om die gronden voor verkeersdoelen te gebruiken. Het herinrichtingsplan wordt volgens het voorlopig ontwerp voornamelijk uitgevoerd op grond met de bestemming Verkeer. Op twee plaatsen is een vergunning voor afwijkend gebruik nodig.

Na de voorbereiding van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zullen de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Dit publiceren we op deze pagina en in de Staatscourant, Op dit moment kunnen hier nog geen zienswijzen tegen worden ingediend.