Multi(f)vocaal

Het is vrijdag 14 februari, Valentijnsavond. In de wintertuin van ’t Groen Koffiehuis, wordt een speciaal concert gegeven, een Valentijnsconcert. Acht dames zingen à capella mooie liederen uit het begin van de vorige eeuw. Liederen over de liefde, wat op deze dag zeer toepasselijk is. Zelf schrijven ze: “Liefde, daar is heel wat over te schrijven en… te zingen.” En zo geschiedde.

Valentijnsconcert van Multi(f)vocaal in Groen Koffiehuis 2014

Een dag later zit ik bij Loekie Ruissen aan de koffie. Nieuwsgierig naar het verhaal van Multi(f)vocaal. Loekie zong lang geleden, samen met haar schoonzus. in een koor. Jaren later was ze bij een optreden van haar man Piet die in een jazzband speelt. Toevallig kwam haar schoonzus binnen om wat te drinken tijdens een fietstocht. Tijdens die avond ontstond het idee om een koor te beginnen. Het liefst à capella, onversterkt, puur en zonder veel gedoe. Zeo werd er begonnen met 3 vrouwen waarna de andere 5 er langzaam maar zeker bij kwamen. Loekie vindt het aantal van 8 mooi, niet te groot en ook niet te kwetsbaar. Door elke week te repeteren kon in 9 jaar tijd een mooi repertoire opgebouwd worden. Het streven is zo’n vier keer per jaar op te treden. Het liefst in kleine gezellige zaaltjes.

Lees verder

Is de muziek eruit?

Bij Jan Ramakers staan een aantal dozen met ordners. Hierin zit de geschiedenis van bijna 20 jaar vereniging van huiseigenaren Coevering Centraal (HCC). Vrij plotseling is de voorzitter van deze vereniging, Corry Karel- Delahaye, in januari overleden. Jan is enkele jaren secretaris van de vereniging en heeft het archief bij Corry opgehaald om dit veilig te stellen. Daarbij komt natuurlijk de vraag: “hoe gaat het verder, is de muziek eruit, of is er nog voldoende muziek”.

Lees verder

‘Waterweefwerk’ na drie maanden af

Waterweefwerk 2014Het Weverijmuseum en De Wiele in Geldrop gaven vorig najaar bezoekers van het textiele evenement ‘Van Geklater naar Gekletter’ de gelegenheid om mee te weven aan een groot weefwerk. Passanten konden daarna nog drie maanden (eigen) textiel toevoegen. Het kleurrijke werk van 2.00 bij 2.20 m is onlangs afgehecht en hangt in de gang tussen Het Weverijmuseum en Hofdael aan de Molenstraat. Vele handen maakten veel (weef)werk!

Lees verder

Inloopavond Libellen

Op woensdag 5 maart om 20 uur houden Mark Scheepers en Tim Raats op uitnodiging van IVN Geldrop een presentatie over libellen. Belangstellenden zijn vanaf 19.45 uur welkom in natuurinformatiecentrum “De Paardestal” in de Geldropse kasteeltuin. Toegang gratis, vol is vol.

Lees verder

Politiek café

Marijke van der Park en Kars Veling zijn te gast bij het politiek café van GroenLinks Geldrop-Mierlo op donderdag 13 februari in De Dreef.

Kunstenares van der Park kreeg bekendheid door een prieel dat ze maakte voor een winkelcentrum in Shanghai en houdt zich onder meer bezig met tijdelijke tuinen op braakliggende terreinen. Zij gebruikt het podium dat GroenLinks Geldrop-Mierlo haar op 13 februari biedt graag om mensen te inspireren om samen een groene buurt te realiseren.

Veling is bioloog en werkt bij de Vlinderstichting. Hij gebruikt het podium dat GroenLinks Geldrop-Mierlo hem biedt om het belang van biodiversiteit te onderstrepen en het nut van bijen en vlinders. Ook leren we van hem wat we kunnen doen om de dramatische teruggang van het aantal vlinders in Nederland tegen te gaan, want uit tellingen is gebleken dat we vorig jaar het laagste aantal vlinders hadden sinds 20 jaar.

Het politiek café is donderdag 13 februari vanaf 20.00 uur in De Dreef, Willem Barentszweg 69 te Geldrop.

Openbare avond SP Geldrop-Mierlo

Dit kabinet van VVD en PVDA neemt ingrijpende maatregelen in de sociale zekerheid van ons land. Aanleiding daarvoor zijn bezuinigingen en bewuste keuzes van dit kabinet.

De gemeente wordt in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken heeft de gemeente nu al, maar een deel van deze taken wordt overgenomen van de Rijksoverheid. Dit wordt ook wel decentralisatie genoemd. In het kort komt het er op neer dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoer en dat met veel minder financiële middelen.

Om u hierover te informeren organiseert de SP Geldrop-Mierlo op maandag 24 februari a.s. een openbare informatieavond. Nico Heijmans, fractievoorzitter van de SP Noord-Brabant, zal spreken over de diverse transities en mevrouw Schevers, zorgconsulent, zal uitleg geven over gevolgen in de ouderenzorg.

Natuurlijk is er die avond ook gelegenheid voor u om vragen te stellen. U bent welkom vanaf 19.30 uur bij Hoog & Droog in Geldrop en we beginnen om 20.00 uur. Om 22.00 uur sluiten we de avond af.

Bezoek Diederik Samsom aan Geldrop gaat niet door

Persbericht Geldrop, woensdag 12 februari 2014

Het bezoek dat Diederik Samsom (politiek leider PvdA) vandaag aan Van der Hoorn buigtechniek in Geldrop zou brengen, gaat helaas door onvoorziene omstandigheden niet door. Hij zou vandaag, woensdag 12 februari, samen met de lokale PvdA op bezoek gaan bij het Geldropse bedrijf. Er wordt gezocht naar een vervangende datum.