Veiligheid in de wijk, een belangrijk thema

Persbericht PvdA

Op 22 februari waren we met een groep mensen in de Geldropse wijk De Coevering. We vroegen de bewoners wat zij van hun wijk vinden. Daarbij kwamen best veel positieve geluiden naar boven. Het is handig dat er een winkelcentrum in de buurt ligt, een centrale dokterspost, scholen en binnen een paar minuten maak je een mooie boswandeling. Al met al zijn de mensen redelijk tevreden over de wijk.

De meeste mensen gaven daarnaast aan dat veiligheid een belangrijk thema is in De Coevering. Het gaat zelfs zover dat sommigen niet in het donker de straat op willen, omdat ze zich dan niet zeker voelen. Verschillende mensen gaven aan dat er sprake is van geluidsoverlast en op enkele plekken burenruzies of huiselijk geweld. In een aantal straten wordt flink te hard gereden. Dat is erg gevaarlijk voor de kinderen uit de wijk. Daarnaast vindt men dat de wijk verloedert. Mensen kennen elkaar niet meer zo goed als vroeger, er ligt te vaak vuil op straat en de huizen kunnen wel een likje verf gebruiken.

Dit zijn punten waar wij ons zorgen over maken. In principe heeft De Coevering alles om een prettige wijk te zijn. Maar er zijn belangrijke aandachtspunten, waar de politiek wat mee kan doen. In ons verkiezingsprogramma besteden we daarom ook speciaal aandacht aan het thema veiligheid en leefbaarheid. Dit zijn punten die we belangrijk vinden en die de leefbaarheid in een wijk als De Coevering gaan verbeteren:

  • Wij willen ‘buurtbemiddelaars’ gaan aanstellen. Burenruzies door verschil van mening, inzicht of achtergrond zijn een thema blijkt uit de gesprekken. Deze bemiddelaars kunnen op tijd de kou uit de lucht halen om te voorkomen dat het uit de hand loopt.
  • Beter toezicht op straat is nodig. We zien nu dat mensen zelf camera’s ophangen. Het is beter als de politie vaker zichtbaar aanwezig is in de wijk. Niet alleen in de auto, maar ook aanspreekbaar op straat. Een mogelijkheid is het instellen van een spreekuur van de wijkagent in de Dreef.
  • We willen een betere controle op huiselijk geweld; goede registratie, hulpverlening en optreden tegen daders.
  • Het verbeteren van de wijk pakken we aan met de mensen uit de wijk. Wij geloven in een wijkgerichte aanpak. Mensen willen dit graag en de gemeente kan daarbij helpen. Samen met de bewoners willen we de leefbaarheid verhogen en de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren.

Het bezoek aan de Coevering heeft ons overtuigd van het feit dat we de juiste plannen hebben voor onze gemeente. Plannen die Geldrop-Mierlo veiliger maken en nog prettiger om te wonen. Samen halen we het beste uit de wijk en maken we Geldrop-Mierlo sterker en socialer.