Boswerkzaamheden in Leenderbos

Staatsbosbeheer start met het uitdunnen van bos in het noordelijk deel van Leenderbos. Doelstelling van deze dunning is het bos en de bosranden afwisselender en natuurlijker te maken en ruimte te maken voor verjonging van bos. Ook wordt een open heideverbinding gecreëerd naar de nieuwe natuurbrug voor heidegebonden planten en dieren. De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door vrachtwagens. De paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 15 maart.

Dunning
Staatsbosbeheer gaat enkele bosvakken dunnen zodat sommige bomen de ruimte krijgen om dikker te worden. De bossen zijn geplant tussen de dertiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Zij bestaan uit voornamelijk uitheems naaldbos zoals grove den, Corsicaanse den, Douglas en Lariks. Ééns in de zes á acht jaar wordt er een dunning uitgevoerd voor de instandhouding van het bos en de omvorming naar inlandse houtsoorten zoals zomereik en berk. Doordat er meer licht op de bodem komt, krijgen loofbomen meer kans te ontkiemen, waardoor het bos natuurlijker en gevarieerder wordt. De dunning zorgt voor een mooie aanwas van jonge bomen. Het bos blijft bos, zodat ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof kunnen blijven gebruiken.

Heideverbinding naar nieuwe natuurbrug
Om de verbinding van bestaande heidegebieden in Leenderbos naar de natuurbrug te bevorderen, wordt een open heideverbinding gecreëerd door het bestaande bos die aansluit op de natuurbrug. Deze open verbinding stelt heide gebonden planten en dieren in staat te migreren tussen de verschillende heideterreinen in Leenderbos en het onder meer via de natuurbrug verbonden heideterrein Spinsterberg van natuurgebied Valkenhorst, in beheer van Brabants Landschap.

Natuurlijke bosranden
De bosranden langs de paden zullen na de dunning een meer natuurlijke overgang vormen omdat ruimte wordt gecreëerd voor een zogeheten mantelvegetatie van struiken en een kruidachtige vegetatie van allerlei plantensoorten. Deze overgangen trekken ook veel diersoorten aan zoals nachtzwaluwen, fitis en geelgors. Ook vleermuizen en reptielen als de levendbarende hagedis en hazelworm kunnen hier van profiteren omdat zij extra zonplekjes krijgen. De kruiden geven veel kleur en trekken daardoor vele insecten aan zoals dagvlinders, kevers, bijen en hommels. Insecten en hun larven vormen weer een voedselbron voor vogels en zoogdieren. Goed ontwikkelde, geleidelijke bosranden bezitten de grootste soortenrijkdom aan dieren en planten van het hele bosgebied.

Duurzaam bosbeheer
Het hout van de omgezaagde bomen gaat gebruikt worden als zaaghout. Het vellen van de bomen wordt met een velmachine uitgevoerd, de zogenaamde ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Staatsbosbeheer levert al jaren zijn bijdrage aan duurzaam hout. Zorgvuldigheid en vakmanschap van het bosbeheer staat hierbij voorop. De bosvakken worden van te voren zorgvuldig geïnventariseerd op broedvogels, mierenhopen en dode bomen met nestholtes volgens de regels van gedragscode zorgvuldig bosbeheer en flora en faunawet. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt uit duurzaam beheerd bos.

Wandelpaden- en ruiterpaden
Tijdens de dunningswerkzaamheden worden wandel, fiets en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. Toch kan het voorkomen dat recreatieve routes op enkele plaatsen beschadigd worden. Waarschuwing voor de geïnteresseerde bezoeker van boswachterij De Kempen: kom niet te dicht in de buurt van de velmachine, houdt ruim afstand en blijf buiten het bereik van de machine.