Een succesvolle bank

Even rondkijken bij de Voedselbank Geldrop-Mierlo-Heeze 2013“We zijn de enige bank in Nederland die goed draait, maar helaas krijgt niemand van ons een bonus.” Deze kwinkslag wordt verteld bij een kopje koffie in het hoofdkwartier van bank waar een kleine kachel met moeite de kou enigszins kan verdrijven. Het kleine gebouw staat vol met dozen, kratten en vriezers. Er is weinig ruimte voor de bankmedewerkers om rond te lopen, maar voor het einde van de middag moet nog veel werk verzet worden.

We hebben het helaas niet over een groot en duur kantoor van een grote bank. We zitten in de uitgiftelokaal van de voedselbank Geldrop-Mierlo-Heeze. Dat lokaal is gevestigd in een gedeelte van het oude Twekagebouw aan de Mierloseweg. De paar kleine ruimtes staan vol met dozen, tafels, kratten en diepvriezers. Hier worden de wekelijkse voedselpakketten voor de 88 gezinnen die hiervoor in aanmerking komen samengesteld. Een paar jaar geleden ging het nog over 25 gezinnen, nu staat de teller op 88 en volgend jaar waarschijnlijk nog hoger.

Het is voor de vrijwilligers van de voedselbank aanpoten geblazen rond de kerstdagen. Voor de kerst zijn er bij verschillende supermarkten inzamelacties gehouden. Hierbij wordt houdbaar voedsel voor één compleet jaar opgehaald. Alles wat opgehaald is werd na de kerst gesorteerd. Er wordt dan gekeken naar de houdbaarheidsdatum. Wat kort houdbaar is moet het eerste worden uitgedeeld. Alles wordt opgeslagen in rolcontainer en in de computer opgeslagen. Vanuit deze voorraad wordt elke week de 88 kratjes gevuld. Die kratjes worden elke donderdagmiddag uitgedeeld. Een flinke logistieke klus die intussen, door alle opgedane ervaring, probleemloos gaat.

De 15 vaste vrijwilligers hebben het druk. Ze worden deze dagen geassisteerd door een viertal scholieren die hun maatschappelijke stage bij de Voedselbank doorbrengen, en door een groot aantal extra vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen. Ondanks dat er gestaag wordt doorgewerkt is het gezellig. Het is een leuke groep vrijwilligers. Twee van de vrijwilligers zijn met hun auto op pad om extra levensmiddelen bij het distributiecentrum in Eindhoven te halen. Het is telkens een verrassing waarmee ze terugkomen. Maar ook worden soms extra levensmiddelen aangeboden door winkels en particulieren. En van de bakkers in Geldrop en Mierlo krijgt de Voedselbank het brood dat over is. De vrijwilligers weten ook wanneer een kind van een gezin jarig is. Dan wordt er een cadeautje bij het pakket gedaan.

Geen ideale situatie
De situatie op de Mierloseweg is niet ideaal. Het is te klein, onverwarmd en er is geen plaats voor de nieuwe grote inloopvriezer waarvoor de Voedselbank van de gemeente een bijdrage geschonken heeft gekregen .Al een paar jaar is de Voedselbank bezig met een betere locatie. Mogelijk dat een nieuwe locatie op de gemeentewerf voor verbetering zorgt. Zeker als er steeds meer gezinnen gebruik moeten maken van de Voedselbank is een betere en grotere ruimte van groot belang.

In het kleine onverwarmde kantoortje staat een hele stapel dozen en een grote vriezer. In dit kantoortje worden de gesprekken gevoerd met mensen die in aanmerking willen komen voor deelname aan de voedselbank. Er wordt dan gekeken naar de financiële situatie. Na aftrek van de vaste lasten mag er dan nog maximaal 180 euro over zijn. Dit bedrag is voor een alleenstaande. Voor een gezin met 2 ouders en 2 kinderen komt dat op 85 euro per week. Voor dat geld moet eten, kleding, zakgeld, betaald worden.

Maar de Voedselbank doet meer. Ze attendeert gezinnen op subsidiemogelijkheden die ze over het hoofd gezien hebben. Ook doorverwijzingen naar bv. Maatschappelijk werk bij de LEV of andere hulpverlenende instanties komt regelmatig voor. En gezinnen die moeite hebben met het verkrijgen van hun financiële overzicht kunnen worden gekoppeld aan een schuldhulpmaatje. Het streven is om tijdelijk een gezin te ondersteunen.

Een kijkje in de keuken
Het was interessant om mee te kunnen kijken en helpen bij de Voedselbank. Bij het verzamelen van levensmiddelen bij de supermarkten, het sorteren en bij het voorbereiden van de wekelijkse uitgifte. Een leuke groep vrijwilligers zorgt elke week dat 88 gezinnen een welkome noodhulp krijgen. Het is jammer dat deze hulp nodig is, aan de andere kant is het goed dat de Voedselbank er is. En het is fijn om te merken hoe veel mensen, geheel vrijwillig, de handen uit de mouwen willen steken.

Financiële bijdrage
Financiële giften zijn zeer welkom. U kunt een gift overmaken op banknummer 142787620 t.n.v. Voedselbank Geldrop-Mierlo.

Rob Biesters