Aanleg drainagesysteem van start

Aanleg Drainage in Coevering WestDe voorbereidingen hebben lang geduurd, maar ruim 40 jaar nadat de wijk Coevering-West is gebouwd is nu begonnen met de aanleg van een drainage systeem. Dit drainage systeem moet er voor zorgen dat de kruipruimtes van de woningen niet meer vol water staan, het vocht in huis tot een acceptabel nivo wordt teruggebracht waardoor ook schimmelvorming geen kans meer krijgt.

We volgen de werkzaamheden met de camera. Bekijk de foto-serie.