Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

Nieuwe inschrijving mogelijk bij “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…”, avond voor gezinsleden van kinderen met autisme én mensen uit hun omgeving.

Wederom organiseert Els Maas, in samenwerking met LEVgroep, een avond voor meer wederzijds begrip voor gezinsleden van kinderen met een vorm van autisme en mensen uit hun omgeving.

Als je een kind met autisme hebt, komt er veel op je af. Voor je omgeving is het niet altijd gemakkelijk te begrijpen, dat je kind anders reageert dan verwacht wordt. En als ouder reageer je ook anders op je kind dan gebruikelijk. Hoe leg je dat uit aan je omgeving?

Dat kan op de contactavond op dinsdagavond 24 september in Geldrop. Acteurs spelen scènes uit het dagelijks leven van gezin met een kind met autisme. Het zijn voorbeelden waar iedereen wel eens mee te maken krijgt en die aanleiding bieden om over je eigen situatie te praten. Ouders en hun omgeving kunnen aan de hand hiervan aangeven hoe er anders op de situatie gereageerd kan worden. De scène wordt vervolgens op die manier opnieuw gespeeld.

Het zorgt voor begrip van beide kanten, want voor de omgeving is het vaak ook lastig om hiermee om te gaan. Tijdens de avond ga je begrijpen van elkaar waarom je zo reageert. Je komt meer te weten van elkaars beweegredenen.

Mocht je het moeilijk vinden als ouder om mensen uit je omgeving uit te nodigen, maar dit wel graag willen, neem dan ook contact op met Els Maas, zij kan handvatten geven om je omgeving te benaderen.

Voor meer informatie en aanmelding: zie www.ikzieikziewatjijnietziet.com of neem rechtstreeks contact op met Els Maas, via email: elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com of tel.: 040-2858744

De avonden worden ondersteund door NSGK, VSBfonds en Cornelia-Stichting.