Jongeren in de jeugdzorg laten hun stem horen

Sytze, Claudia, Kader en Dennis van de jongerenraden van Combinatie Jeugdzorg hebben afgelopen dinsdag 18 juni meegedaan aan de landelijke flessenpostactie. Zij overhandigden de flessenpost aan gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best en Leudal.

Jongeren in de jeugdzorg trokken dinsdagmiddag 18 juni het land in om bij Nederlandse gemeenten bijzondere flessenpost te bezorgen! Te voet, per fiets, per OV, met de auto en zelfs met een vliegtuigje: tot aan Texel toe. In de fles zat een poster met daarop kansen en wensen voor de transformatie jeugdzorg waarmee de jongeren nadrukkelijk aandacht vragen voor hun positie in de jeugdzorg.

Zorgen top 10: ‘wij zijn geen experiment’

De poster is het resultaat van bijeenkomsten van het JeugdwelzijnsBeraad; een landelijk platform van jongerenraden van jeugdzorginstellingen. De poster geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom mogen jongerenraden niet verdwijnen? Waar maken jongeren zich het meeste zorgen om als het gaat over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten? Waar kunnen jongeren meedenken voor, tijdens en na de transitie? Jongeren hebben een ‘zorgen top 10’ samengesteld.

Kick-off Utrecht: overhandiging eerste fles

De ‘kick-off’ van de actie vond dinsdagmorgen 18 juni plaats in Utrecht, waarbij jongeren en bestuur van het landelijke JeugdWelzijnsBeraad (JWB) het doel van de flessenpost en de noodzaak benadrukten. Tevens vond er een jongerendebat plaats met als onderwerp ‘Onze tips voor de Nederlandse gemeenten’. Daarna nam Jan Wezendonk, directeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp (mede-ondersteuner van deze actie) de eerste fles in ontvangst. Na de lunch vertrokken de 100 jongeren het land in, op weg naar gemeenten in hun eigen regio om hun flessenpost te overhandigen.

Overhandiging flessenpost bij gemeenten in Zuidoost-Brabant

De jongeren van de jongerenraden van Combinatie Jeugdzorg deden ook mee! Sytze, Claudia, Kader en Dennis overhandigden de boodschap (flessenpost) bij de gemeente Eindhoven (wethouder Scholten), gemeente Veldhoven (wethouder Prinsen), gemeente Best (gemeentesecretaris Noordman) en gemeente Leudal (Burgemeester Verhoeven). Ze reageerden allemaal positief op deze ludieke actie en willen een vervolgafspraak met de jongeren om verder te praten.