Nieuwe wijkagent

Nieuwe wijkagent in de Coevering 2013Beste bewoners,

Middels het wijkblad wil ik mijzelf graag nader aan u voorstellen. Mijn naam is Ilse van den Heuvel (46) en ik ben werkzaam als wijkagent in Geldrop, in de wijk de Coevering.

In 1999 ben ik gestart met de politieopleiding in Limburg-Noord. Na een aantal jaren in Horst te hebben gewerkt, heb ik de overstap naar Brabant Zuid-Oost gemaakt. In 2006 werd ik tewerkgesteld als hoofdagent in Eindhoven op de afdeling Stratum/Gestel. Na vier jaar ben ik als wijkagent in Woensel aan de slag gegaan. Nu heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen en ben ik gestart als wijkagent van de Coevering.

Wat doet de wijkagent
De wijkagent legt de verbinding tussen u en de politie en is de ogen en oren van de politie in de wijk. Samen met een netwerk van partners draag ik mede zorg voor het vergroten van de leefbaarheid in uw wijk. Hiervoor probeer ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn, maar dit is helaas niet altijd haalbaar. Naast mijn werkzaamheden als wijkagent draai ik tevens ook mee in de noodhulp, bij evenementen en bij gebiedsgebonden politiezorg. Daarnaast woon ik diverse overleggen bij in het belang van de wijk. Hierdoor ben ik niet altijd zichtbaar in de wijk, maar wel altijd voor de wijk bezig.

De focus van mijn werkzaamheden is met name gericht op de politietaak, welke u kunt terugvinden in artikel 3 van de Politiewet. In het kort draag ik zorg voor de handhaving van de openbare orde en verleen ik hulp aan hen die dat behoeven. Door deze taakstelling hou ik mij minder bezig met leefbaarheidproblematiek, zoals burenruzies, parkeerproblematiek, hondenoverlast, etc. Mijn functie in dergelijke problemen is het signaleren van en het doorverwijzen naar de juiste organisatie. De politie gaat deze problematiek dus niet uit de weg, maar legt deze neer bij de juiste verantwoordelijke, professionele organisatie.

De burger
De burger is in mijn ogen een belangrijke schakel binnen het leefbaar houden van een wijk. U weet als geen ander wat er leeft in een wijk. Zoals wij wel eens noemen zijn de burgers ‘de ogen en oren van de wijk’. Daarom is het van belang dat burgers elkaar zoveel mogelijk opzoeken in burgerparticipaties. De buurtvereniging en buurtpreventie zijn twee voorbeelden waarbij u invloed kunt uitoefenen op het vergroten van de leefbaarheid. Hoe groter de cohesie in de wijk, hoe sterker en leefbaarder de wijk zal worden. Immers: ‘samen staan we sterk.’

Ontwikkelingen
Zoals u wellicht al in de media vernomen heeft, is de politie aan het reorganiseren. De politie in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Son en Breugel gaat het nieuwe politie-basisteam Dommelstroom vormen. Binnen de nieuwe politieorganisatie wordt gezocht naar de beste samenwerking en wordt er gekeken naar de invulling van diverse functies. Vooralsnog blijf ik uw wijkagent en zult u, als burger, weinig merken van deze ontwikkelingen.

Contact
Ervaart u overlast of heeft u klachten of opmerkingen, dan kunt u in veel gevallen bij uw gemeente terecht. U kunt de gemeente bereiken via het algemene nummer 14040. Ziet u verdachte situaties die u aan de politie wilt doorgeven, dan kunt u ons bereiken op 0900-8844 of bij spoed via 112. U kunt ook een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), 0800-7000. Wilt u mij persoonlijk spreken, dan kunt u mij op verschillende manieren bereiken. Middels het telefoonnummer 0900-8844 kunt u zich laten doorverbinden of een terugbelverzoek plaatsen. Tevens kunt u mij vinden op twitter: @brigadierCVRNG. Samen maken wij de wijk veiliger. Ik hoop op een goede en vruchtbare samenwerking!

Tot ziens in de wijk!