Jubileumjaar Geldrop-Burkina Faso

Het is een drukke periode geweest voor de Stichting Geldrop-Burkina Faso en ZWO vanwege hun 40 jarig jubileum, maar wel heel geweldig! We hebben in het Kruispunt een drukke receptie gehad met ong.200 mensen, het was een terugkijken naar 40 jaar vriendschap en 40 jaar goed gelukte en minder goed gelukte projecten. Job Bouman de vrouw van Herman werd tot erelid van ZWO benoemd vanwege de steun aan het werk van Herman en ook Hr Giebels werd bedankt voor het maken van de 2 prachtige driewielers, die iedereen in Geldrop ondertussen al eens heeft zien rijden, óf op de Meise Mert, óf op Koninginnedag bij de Dreef óf op een van de andere plaatsen waar ze al geweest zijn.

Die driewielers, daar willen we er 100 van laten maken : dóór de gehandicapten – vóór de gehandicapten. Ook willen we 50 kippenfokkerijtjes laten bouwen, zodat ze met hun driewieler hun eieren en kippen op de markt kunnen verkopen. Via allerlei wegen komt er geld binnen en zeker weten dat we het bedrag gaan halen! Wilde Ganzen gaat straks ook nog een stevige duit in het zakje doen!

In maart is er ook een delegatie uit Burkina hier op bezoek geweest, Hr . Issa Palenfo en onze secretaresse Noelie Zoungrana. Hr.Palenfo is directeur van de gehandicaptenorganisatie ARAPHA in de hoofdstad Ouagadougou en zijn gehandicapten gaan binnenkort beginnen met het maken van de eerste driewielers. Wij hebben tijdens hun bezoek hen een indruk willen geven van de manier waarop wij met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking omgaan. Daarom bezochten wij een woonzorgcentrum in Rosmalen, de Mytylschool en Blixembosch in Eindhoven en het Laar en de Buitenlaar in Geldrop.

Vooral deze laatste bezoeken heeft veel bij hen losgemaakt. Mensen met een geestelijke beperking verblijven vaak in de hut of worden verstoten. “ Ze leveren geen geld op, maar kosten geld “ is nog steeds hun beredenering, wij schrokken daarvan, maar in hun ogen en met de beperkte middelen die ze hebben is het ook heel moeilijk. Ze waren verbaasd over het plezier dat deze mensen hebben in hun werk en wat een leuke dingen ze fabriceren. Issa is ook vertegenwoordiger voor Burkina in de Verenigde Naties om te vechten voor de rechten van gehandicapten, hij moet van zijn bezoek ook een verslag schrijven aan de regering en hij hoopt dat er met zijn ervaringen en aanbevelingen bij de regering iets aan hun situatie wordt gedaan. Er is op dit terrein in Burkina een hele mentaliteitsverandering nodig.

We hebben ook wat leuke dingen gedaan o.a. zijn verjaardag gevierd ( onbekend bij hen) met slingers, ballonnen, taart en zingen en een cadeautje van de Buitenlaar. Geweldig! We zijn door wethouder Steenbakkers vriendelijk en gastvrij ontvangen op het gemeentehuis. Ook zijn we naar het Daf museum, Amsterdam en het Weverijmuseum geweest. U snapt- een veel te vol programma , maar ze zouden er niets van hebben willen missen. Extra feest was hun kennismaking met de sneeuw, die hadden ze nog nooit gezien én gevoeld, alhoewel de kou waren ze snel beu, het scheelde meer dan 40 graden met Burkina.

Er was een platform dag waarnaar alle organisaties kwamen die in Nederland voor Burkina Faso werken. Issa en Noelie vertelden over hun werk en het nieuwe driewielerproject: het was een interessante dag voor ons allemaal. Op de laatste dag voor zijn vertrek zei Issa tegen zijn gastheer: “Ik heb me hier thuis gevoeld alsof ik tot een grote familie behoorde. Ik werd hartelijk ontvangen, onder andere voor de lunch of het diner.”

Maar we zijn er nog niet….onze inzameling gaat nog voort en we hopen nog meer geld binnen te krijgen. Op 6 juni gaat basisschool het Vijfblad een sponsorloop houden om geld bijeen te brengen om misschien één, misschien meer fietsen te kunnen aanschaffen. Geweldig dat de school en de kinderen dit voor Burkina willen doen.

Ik kan me nog herinneren dat ik in Burkina was en informeerde naar de mogelijkheid voor gehandicapte kinderen om naar school te gaan……daar hadden ze nog geen oplossing voor. Een paar kinderen wel: ze droegen samen, om beurten hun vriendje op de rug naar school (basisschoolkinderen !!) maar dat zal een uitzondering zijn. Ook op school werd hij overal waar nodig was geholpen. Misschien kunnen we straks voor deze kinderen ook driewielers maken, zodat ook zij naar school kunnen.

Iedereen die meegewerkt heeft tot nu toe aan het welslagen van ons jubileumjaar: hartelijk bedankt, hartverwarmend te weten dat er veel mensen in Geldrop zijn die onze Stichting een warm hart toedragen. Bedankt ook voor uw financiële bijdragen, mocht het zijn dat U iets wilt bijdragen aan dit project, graag naar Rabobanknummer 15.97.39.918 t.n.v. Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso onder vermelding van Driewielerproject.

Lucy Hermsen