HEEZE-LEENDE; OVERSCHOT VAN 1.2 MILJOEN EURO

De onderstaande lezersbrief is naar het ED gestuurd als een reactie opmeen artikel van 15 mei:

Een mooi bericht in deze tijd – alleen de toegevoegde informatie steekt me: “Wethouder Jos van Bree liet weten dat het positieve saldo vooral ontstond door incidentele meevallers”

Al meer dan 2 jaren zijn bewoners van Geldrop ( Coevering ) erg ontevreden over de toegangsweg per fiets naar de Strabrechtse Heide (grondgebied van de gemeente Heeze-Leende). De toegangsweg loopt nu via de gevaarlijke Strabrechtse Heideweg en eindigt in een zandpad dat gecombineerd gebruikt wordt door wandelaars en zelfs door paardrijders van de aangrenzende Manege.

Een groepje personen onder leiding van genoemde wethouder – Staatsbosbeheer – ambtenaren van de gemeente Heeze en enkele bewoners van Geldrop kwam in een goed gesprek tot de conclusie dat de gemeente Heeze in gebreke was gebleven bij het onderhoud van het fietspad langs de Rulsedijk. Op de ANWB kaarten is deze weg de aangegeven route om de Heide te bereiken !!

De heer van Bree zei toen toe dat e.a. verbeterd zou worden, inclusief het plaatsen van borden om de officiële weg aan te geven. NA TWEE JAREN reclameren via mails en telefoontjes om de afspraak ná te komen heeft de heer van Bree recentelijk de beslissing genomen om er niets aan te doen…. Het blijft bij het oude. Geldrop – jammer.

Tja, als dat een van de manieren is om geld over te houden dan heb ik daar moeite mee.

Harry Lefferts
Geldrop