Bijzondere paddentrek in 2013

De klus van het padden overzetten is weer geklaard. Op dit moment zijn de eitjes uitgekomen en de eerste padden- en kikkervisjes (van de bruine kikker) kunnen we in het water zien zwemmen. Ze groeien hard, over een aantal weken hebben ze pootjes en gaan ze uit het water om een leefgebied te zoeken.

Begin maart begon de temperatuur te stijgen en hebben we de schermen geplaatst. In een paar dagen tijd hebben we bijna 300 padden overgezet. Daarna werd het erg stil, want het ging vriezen en dan kunnen de padden niets. Het zijn koudbloedige beestjes zoals alle andere amfibieën. Het uithoudingsvermogen van de overzetters is op de proef gesteld. Wekenlang zat er niets in de emmers.

Pas na 10 april, toen de nachttemperatuur zo’n 6 graden Celsius was, werden onze padden weer actief. In ruim een week hebben we toen nog ruim 300 padden overgezet.

In totaal hebben we 615 padden, 41 kikkers en 37 salamanders overgezet. Voorgaande jaren hebben we rond de duizend padden overgezet. Dit jaar waren het er wellicht minder door dit lange koude voorjaar.

Er waren toch nog verkeersslachtoffers te betreuren: 37 padden, 3 bruine kikkers en 5 salamanders lagen dood op de weg, helaas overreden door meestal te hard rijdende auto’s.

Veel jonge kinderen uit de Coevering hebben meegeholpen met het overzetten van de padden. Ook onze Geldropse Jeugd IVN-ers droegen de padden veilig naar de overkant. De meeste padden trokken richting Hondenrenbaan. Op 14 april zijn we met de overzetters bij deze plas gaan kijken, en troffen er kikkerdril en een aantal padden en een salamander aan. Van de grote klompen kikkerdril was de buitenste laag afgestorven, waarschijnlijk bevroren. Het binnenste was gelukkig nog vitaal. We zagen dat de kern van deze eitjes al bewoog en op uitkomen stond.

We zetten padden alleen over vlak na de winter, als ze massaal naar de plas gaan waar ze geboren zijn. Als de vrouwtjes de eitjes afgezet hebben gaan ze weer terug, die terugtocht is echter lang niet zo massaal als de heentocht. Ze hebben minder haast, ze hebben immers voor hun nageslacht gezorgd en de natuur doet de rest. Dit is de reden dat wij niet blijven overzetten.

We bedanken alle overzetters en schermenplaatsers voor hun inzet en hopen volgend jaar weer op hen te kunnen rekenen!

Plonie van Campen en Mariet Vissers, Paddenwerkgroep IVN Geldrop