Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op. Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en WWB (bijstand).

Wat kunnen wij voor u doen?

  • het geven van informatie
  • hulp bij het invullen van formulieren
  • voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV
  • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
  • het indienen van klachten
  • hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de rechtbank
  • het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente
  • het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
  • het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima

Het spreekuur is van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u telefonisch een afspraak te maken. Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
telefoon: 040-2455300 (ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)
website: www.steunpuntuitkeringen.nl
e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl