Lichtmetingen P. Nuytsstraat

Sinds de nieuwe LED verlichting in de P. Nuytsstraat is aangelegd klagen de bewoners dat de nieuwe ledverlichting te weinig licht geeft waardoor een onveilig gevoel ontstaat door de vele donkere hoeken rondom de flat. Lees ook: http://www.wijkbladcoevering.dse.nl/wordpress/2012/12/24/verlichting-p-nuytsstraat.

Na klachten heeft de gemeente besloten om een lichtmeting te doen. Het resultaat van deze meting is via een bewonersbrief gecommuniceerd.

Beste meneer / mevrouw,

Op dit moment zijn de werkzaamheden voor het project ‘Herinrichting Carpinistraat e.o.’ in volle gang. Onderdeel van dit project is ook het vervangen van de openbare verlichting. Hierover hebben we enkele meldingen ontvangen van aanwonenden. In deze brief informeer ik u hier verder over.

Ontwerp
Bij het ontwerpen van de openbare verlichting worden de Richtlijnen Openbare Verlichting 2011 van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde aangehouden. Hierin wordt op basis van de functie van het openbaar gebied de verlichtingsklasse aanbevolen. De verlichtingsklasse schrijft onder andere de hoeveelheid, de gelijkmatigheid en de kleur van het licht voor.

Oude situatie
De oude openbare verlichting was aan vervanging toe en bestond uit hoge masten voorzien van armaturen met lampen die oranje/geel licht geven. Hiermee is kleurherkenning niet mogelijk. Kenmerkend voor dit type lamp is ook het onnodige strooilicht dat verspreid wordt.

Nieuwe situatie
Er is gekozen om op de parkeerplaatsen de lichtmasten aan de buitenzijde te plaatsen. Hierdoor wordt de parkeerplaats beter verlicht en is er minder kans op aanrijdschade aan de lichtmasten. De parkeerplaatsen worden verlicht door middel van energiezuinige LED-verlichting welke wit licht geeft waardoor kleurherkenning mogelijk is. Ook is deze verlichting beter te richten waardoor onnodig strooilicht wordt voorkomen. Het toepassen van LED-verlichting in de openbare verlichting is inmiddels geen nieuwe ontwikkeling meer. In Geldrop zijn de Johan Peijnenburgweg en de Dommeldalseweg ook verlicht met LED-verlichting.

Lichtmeting
De meldingen die wij hebben ontvangen met betrekking tot de openbare verlichting waren voor ons aanleiding om een lichtmeting uit te voeren. Aan de hand van de meetresultaten wilden we de praktijk spiegelen met het ontwerp.

De lichtmeting is inmiddels uitgevoerd en hieruit is naar voren gekomen dat de verlichting voldoet aan de verlichtingsklasse die volgens de richtlijnen van toepassing is. Ook de oude verlichting is gemeten en hieruit blijkt dat de oude openbare verlichting volgens de huidige richtlijnen overbelicht is.

Conclusie
Op basis van de meetresultaten is er voor ons geen aanleiding om aanpassingen te doen aan de openbare verlichting.

Tot slot

Uit de praktijk ervaren wij overigens dat bij vervanging van de openbare verlichting, waarbij ook de lichtkleur verandert ook een gewenningsperiode hoort.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Pim Doesborgh van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14 040.

Gemeente Geldrop