Paddentrek spoedig verwacht

De Paddenwerkgroep van IVN Geldrop heeft zaterdag 2 maart paddenschermen geplaatst en emmers ingegraven bij de Bosrand te Geldrop. Als eerdaags de nachttemperatuur boven de 7 graden Celsius komt, worden padden actief en gaan op weg. De groep natuurbeschermers zal ook dit voorjaar de padden weer veilig overzetten. In 2012 ging het om bijna duizend padden en andere amfibieën. Op zaterdag 16 maart kunnen belangstellenden mee op amfibieënexcursie, gratis.

Excursie en informatie
Belangstellenden kunnen zaterdag 16 maart, 10.00 uur, in hun agenda noteren. Dan houdt IVN Geldrop een amfibieënexcursie, die start bij de Windhondenrenbaan (bij de Bosrand 130 en viaduct Coevering). Meer informatie over amfibieën op de website van RAVON en Padden.nu.

Waarom padden, kikkers en salamanders overzetten?

Padden zijn nuttige nachtdieren. Ze vangen insecten die mensen schadelijk vinden. Het zijn vleeseters die ‘alles’ eten wat beweegt: wormen, larven, spinnen, slakken en allerlei insecten zoals kevers, steekmuggen, mieren en vliegen. In warmere landen worden padden zelfs uitgezet om insecten te bestrijden.

Aan de padden kun je zien of het goed gaat met het milieu. Helaas zijn er steeds minder in Nederland. Sommige soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd. Dat heeft verschillende oorzaken. Poeltjes en plassen verdroogden, het water vervuilde. Door het spuiten met gif verdween veel voedsel voor de padden. In hun leefgebied werden huizen gebouwd en wegen aangelegd. Bovendien worden nog steeds veel padden slachtoffer van het verkeer, vooral tijdens de massale trek in het voorjaar.

Waarom schermen weer opruimen in april?

De trek naar de poel toe zo vlak na de winter is massaal. In enkele dagen tijd zijn bijna alle padden al overgezet. Wanneer die dagen zijn, is echter pas achteraf bekend.

Vrouwtjespadden die terugkomen van de paringsplaats hebben de drang om de eitjes af te zetten niet meer. Veel mannetjes blijven langere tijd bij het water, ze proberen met meer dan één vrouwtje te paren. Zo komt het dat de terugtrek over langere tijd plaatsvindt en IVN voor de terugtocht de schermen niet laat staan.

Waarom snelheid minderen?

Amfibieën (padden, kikkers en salamanders) zijn erg licht, ze kunnen vlot meegezogen worden met de luchtstroom als een auto voorbij rijdt. Omdat ze geen skelet hebben dat hun beschermt, zijn ze erg kwetsbaar. Hun organen worden vlug beschadigd, waardoor ze sterven. Daarom vragen we de automobilisten om tijdens de paddentrek vooral ’s avonds en ’s nachts langzamer te rijden.

IVN Geldrop is ook op internet en facebook.