Hier wordt gewerkt aan een gevarieerd bos

Uitdunnen van de bossen in Geldrop-Mierlo 2013In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo

In dit bosgebied wordt een dunning uitgevoerd. Dit betekent dat er bomen worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. De bomen die geveld worden zijn gemerkt met een oranje streep.

De gemeente Geldrop-Mierlo streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Door middel van het vellen van bomen wordt sturing gegeven aan de bosontwikkeling. Zo krijgen inheemse loofbomen en markante bomen meer groeiruimte waardoor deze beter kunnen uitgroeien. In de monotone delen zullen ook een aantal open plekken worden gemaakt. Door het vellen van groepen bomen valt er gedurende langere tijd licht op de bodem. Op deze plaatsen kunnen kruiden en struiken groeien. Hierdoor wordt de variatie en natuurwaarde in het bos vergroot. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeid.

Wat merkt u als bezoeker?
Er worden met bosbouwmachines bomen geveld en hout uitgereden. Deze machines rijden ook over de paden. In verband met uw eigen veiligheid wijzen wij er u op dat deze machines gevaarlijk zijn. Houdt u dus voldoende afstand van machines en ga niet in de draaicirkel of in de baan van de machines staan of lopen. De houtstapels mogen niet beklommen worden omdat stammen dan kunnen gaan rollen. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Bent u hier op bedacht voordat u het gebied in gaat.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland: 040-20 66 360.

Bekijk ook de foto-serie.