Onderhoudswerkzaamheden in gemeentebossen

Nieuws van de gemeente:

In de gemeentebossen bij de Coevering en Genoenhuis voert de Bosgroep Zuid Nederland de komende weken een dunning uit. Dit gebeurt in het kader van het bosbeheerplan van Geldrop-Mierlo. We hebben hiervoor een beheerovereenkomst afgesloten bij Bosgroep Zuid Nederland. De dunningswerkzaamheden worden uitgevoerd met een ‘harvester’. Het vrijkomende hout wordt verkocht en de opbrengsten worden gebruikt voor het gemeentelijk bos- en natuurbeheer.

Stimulering van gevarieerde bosontwikkeling

We streven naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Daarvoor passen we in onze bossen het zogenaamd ‘geïntegreerd bosbeheer’ toe. Met deze aanpak willen we natuur, recreatie en houtproductie combineren. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos.

Door te dunnen, hebben we invloed op de bosontwikkeling. We halen bomen weg, om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. Deze kunnen dan beter uitgroeien. De te vellen bomen zijn aangeduid met een oranje markering. In sommige delen wordt een aantal open plekken gemaakt. Op deze plaatsen kunnen kruiden en struiken groeien, waardoor de variatie en de natuurwaarde in het bos wordt vergroot. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit.

Informatie

We proberen om de overlast van het dunnen tot een minimum te beperken. Toch is het onvermijdelijk dat bezoekers aan het bosgebied overlast ondervinden. Paden kunnen moeilijker begaanbaar zijn, of tijdelijk zijn afgesloten.