Aanpassen parkeervakken Mackenziestraat

Persbericht gemeente

Aanpassen parkeervlakken Mackenziestraat

Volgend op het bouwplan Ros Beiaard wordt deze week gestart met het vernieuwen van de parkeervakken aan de Mackenziestraat tegenover huisnummer 1 t/m19 (oneven).

Ook gaan we een gedeelte van de Ros Beiaard tijdelijk bestraten voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningen.

Verkeersmaatregelen/bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de Mackenziestraat in twee rijrichtingen open. Er zijn enkel rijbaanversmallingen en kortstondige wegafsluitingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout van de afdeling Ruimte. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 14 040.