Nieuws uit de wijk

Op dinsdag 30 oktober zijn er een tweetal wijkschouwen gehouden. Aan de zuidkant van de Coevering ging wijkvereniging Coevering 50 en ’t Goor op pad met een delegatie van de gemeente en politie. Ook wethouder Steenbakkers liep mee om te kijken wat er leeft en speelt in dit gedeelte van de wijk.

Tijdens de wijkschouw is voornamelijk gekeken naar zaken in de infrastructuur van de wijk die verbetering behoeven. Veel grote problemen zijn er niet in de wijk. Wel een aantal kleinere punten die verbetert kunnen worden. Hier is tijdens de wijkschouw aandacht aan besteed.

In Coevering West worden sinds een aantal jaren twee schouwen per jaar georganiseerd. Hierdoor zijn een aantal problemen aangepakt en opgelost. Hetzelfde willen ook de andere wijkvereniging gaan organiseren in de toekomst.

Na afloop van de wijkschouw is er ook even nagepraat met Wethouder Steenbakkers. Hij vond het aantal problemen dat tijdens de wijkschouw was gesignaleerd reuze meevallen. Het is goed dat hieraan aandacht wordt besteed maar de wethouder wil ook graag initiatieven zien om de cohesie (samenhang) in de wijk verder te vergroten. Hierin is de Coevering al verder dan de meeste andere wijken in Geldrop. De Coevering heeft een eigen wijkblad en een eigen website met nieuws. Hierdoor weet men in de Coevering beter wat er leeft en speelt.

In de komende maanden gaat ook het wijkoverleg nadenken over welke stappen er gedaan kunnen worden om de cohesie verder te verbeteren.

Ros Beiaard

Na maanden van overleg met de gemeente is het probleem rondom het Ros Beiaard opgelost. In maart van dit jaar stonden er rondom het Ros Beiaard veel bouwketen en containers. Na druk vanuit de wijkverenigingen zijn deze bouwketen/containers in twee stappen van het terrein verwijderd. Daarna is de gemeente gevraagd om de bestrating af te ronden en ook de groenvoorziening definitief in te richten. De gemeente heeft toegezegd om dit te gaan uitvoeren.

Communicatie

De wijkvereniging hebben de laatste maanden gemerkt dat het soms moeizaam communiceren is met de gemeente. Brieven worden niet (op tijd) beantwoord, afspraken niet altijd nagekomen. Meestal moeten de verenigingen dan weer aan de bel trekken. Dat is vooral het geval geweest met de problemen rondom het Ros Beiaard waar we telkens bij het college van B&W moesten aankloppen voor actie. Maar ook op een gewone klacht via het klachtenmeldpunt komt geen enkele terugkoppeling. De problemen worden doorgaans wel opgelost, maar het zou fijn zijn als de klager te horen krijgt wat er aan zijn klacht gedaan gaat worden en op welke termijn.

Omdat de gebrekkige communicatie veel tijd en energie kost is er vanuit de wijkverenigingen Coevering 50 en ’t Goor een gesprek met gemeentesecretaris van Vlerken aangevraagd. Toen een delegatie van deze verenigingen zich meldde bij de balie van het gemeentehuis kwam de mededeling dat de Hr. Van Vlerken ziek was. Het was het plezierig geweest als de wijkverenigingen van te voren een afmelding hadden gekregen. Ook in dit geval kon de communicatie beter.

Samen werkt nog niet altijd

Veel gaat er goed en de wijkverenigingen binnen de Coevering zijn samen met Adrie Matheussen van de gemeente bezig om het project “Samen Werkt” invulling te geven. Ook de aandacht van wethouder Ton Steenbakkers voor de problemen en wensen in de wijk zijn zeer positief te noemen. Toch zijn er ook punten ter verbetering.

Het project “Samen Werkt” moet er voor zorgen dat gemeente en bewoners beter gaan samenwerken. Binnen de gemeente wordt hier een cultuurverandering voor aangezet. Het is de bedoeling dat de gemeenteambtenaren meer overleggen met bewoners en minder op eigen houtje werken. De wijkverenigingen zijn hier blij mee. Overleg en samenwerking zorgt ervoor dat veel zaken efficiënter en tot grotere tevredenheid van de bewoners kunnen worden uitgevoerd. Helaas merken de wijkverenigingen dat nog niet alle gemeenteambtenaren deze gewenste cultuurverandering hebben ingezet. Als voorbeeld kan hier de extra parkeerplaatsen worden genoemd die door wijkvereniging ’t Goor zijn aangekaart bij de gemeente. Vanuit de wijkvereniging is een voorzet gemaakt. De gemeente is daarna een aantal keren in de wijk komen kijken, maar altijd zonder gezamenlijk met de wijkvereniging naar dit probleem te kijken. Terwijl samenwerking hier veel efficiënter was geweest. Een gemiste kans, ondanks herhaaldelijk verzoek van de wijkvereniging om samen door de wijk te lopen om te kijken en te discussiëren over de mogelijkheden het aantal parkeerplaatsen te vergroten.