Laatste fase rioolverzwaring Laan der vier Heemskinderen

Wegens voorspoedig verloop van de uitvoering van het vervangen van het oude hoofdriool aan de Laan der vier Heemskinderen is de planning gewijzigd.

Voor uitbreiding van de afvoercapaciteit van het hoofdriool in de wijk Coevering zijn we op dit moment een verbeteringsmaatregel aan het brengen langs de weg Laan Der Vier Heemskinderen te Geldrop. Het betreft het vervangen en vergroten van het oude hoofdriool ter plaatse van het noordelijk fietspad van de Laan der Vier Heemskinderen tussen de Roelantlaan en de Willem Barentszweg.

Afsluiting noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen

De Laan der Vier Heemskinderen is vanaf  woensdagmorgen 24 oktober om 07.00 uur weer in beide richtingen geopend voor al het verkeer.

Afsluiting Willem Barentszweg

Het hoofdriool wordt vervangen tot aan winkelcentrum de Coevering. Hiervoor moet de Willem Barentszweg tussen de inrit van het parkeerterrein winkelcentrum Coevering en de Laan der Vier Heemskinderen tijdelijk afsluiten. De afsluiting vindt plaats vanaf  woensdagmorgen 24 oktober om 07.00 uur en duurt naar verwachting tot 20 november 2012. Bestemmingsverkeer voor winkelcentrum Coevering wordt vanaf rotonde Laan der Vier Heemskinderen/Dommeldalseweg omgeleid via de Goorstraat en de Witte de Withstraat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Gideon Kanters van de afdeling Ruimte. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 14 040.