Stichting Huurdersplatform Geldrop-Mierlo zoekt nieuwe bestuursleden

Stichting Huurdersplatform Geldrop-Mierlo zoekt nieuwe bestuursleden vanuit de huurdersgroep die huren van corporatie Wooninc. SHGM komt op voor de belangen van alle huurders in Geldrop-Mierlo.

WIJ KNOKKEN onder andere KEIHARD VOOR HUISVESTING VAN DE JEUGD

In het algemeen en in het bijzonder die groepen van huurders die in het gedrang dreigen te komen in het kader van sloop, renovatie of groot onderhoud van woningen. Maar ook voor degenen die in de rij staan voor een huurwoning. De SHGM wil zich beleidsmatig inzetten voor alle huurders, maar wil zich met name ook hard maken voor de positie van de jongere woonconsumenten. Dat is in onze ogen de categorie die het moeilijkst aan een passende woning komt. Bovendien is het een categorie woonconsumenten die door niemand wordt ondersteund. Daarom beschouwen we Sociale koopwoningen ook als ons werkterrein.

Onze Stichting pleegt overleg met alle partijen die tot een verbetering kunnen bijdragen van de positie van de huurders. In eerste instantie zijn dat de corporaties Wooninc, Woonbedrijf Compaen en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Niet alleen het thema huisvesting heeft onze aandacht, maar ook isolatie en energie, want huurders zijn steeds meer geld kwijt aan de energiebedrijven. We proberen ideeën aan te dragen die het energiegebruik kunnen verminderen. Zo hebben we alle energielabels van de huurwoningen verzameld; daarmee gaan we sturen op het energiebeleid en opplussen van de huurwoningen. Zo is er ook landelijk subsidie voorhanden voor corporaties voor het plaatsen van zonnepanelen.

De mensen die in de stichting zitten hebben in het algemeen al jaren ervaring in de volkshuisvesting. Maar daarom hebben we ook behoefte aan nieuwe, jongen mensen, die het vak willen leren. Mensen die een sociale bijdrage willen leveren.

Huurders die interesse hebben in een van de vacatures kunnen contact opnemen met Hans van Brunschot, voorzitter van SHGM tel 040-2862343 of Frans van Grunsven, secretaris van SHGM 0492 662300

Als u huurt van Wooninc en echt iets voor de huurders wil doen, dan moet u bij ons zijn ! Meld u zich dan aan!