Eind goed al goed

Containers wegIn februari viel het de wijkverenigingen ’t Goor en Coevering 50 op dat het bouwterrein rond het Ros Beiaard steeds voller kwamen te staan met bouwketen en containers. Beide verenigingen hebben toen de afdeling handhaving van de gemeente benaderd om te vragen of dit wel was toegestaan. Even later waren de meeste keten en containers verdwenen maar bleven en een bouwkeet en een container staan voor het geval dat er verder zou worden gebouwd. De gemeente had met bouwer Houtabouw afgesproken dat deze 2 keten nog lange tijd konden blijven staan. De omliggende bewoners waren hier niet blij mee. Het was niet duidelijk wanneer er weer gebouwd zou gaan worden, en zodoende was er een redelijke kans dat men nog lange tijd tegen deze keten aan zou blijven zitten kijken.

Beide wijkverenigingen hebben daarom weer contact gezocht met de gemeente. Was het niet mogelijk om de containers/keten te verwijderen totdat er weer gebouwd zou gaan worden? Vanwege de vakantietijd en de mogelijke verkoop van het laatste “te koop” staande huis duurde het even voordat er een positieve reactie kwam. Hette koop staande huis kon nog niet verkocht worden, en hoefde dus ook niet opgeleverd/afgebouwd te worden. Verder nieuwbouw duurt waarschijnlijk nog even.

Tot grote verrassing van de omliggende bewoners werden de containers gisteren weggehaald en vandaag de hekken.

Gemeente en Houtabouw, bedankt voor jullie medewerking.