INLOOPAVOND IVN GELDROP OVER WILDE BIJEN

In het Jaar van de Bij verzorgt Ad Brouwers woensdag 5 september om 20 uur in natuurinformatiecentrum “De Paardestal” een presentatie over wilde bijen op uitnodiging van IVN Geldrop. Toegang is gratis maar vol is vol.

Bijen zijn bijzonder interessante insecten door hun biologie, nestbouw, foerageergedrag (bestuiving) en broedzorg. Hierop zal tijdens de lezing d.m.v. macrofoto’s nader worden ingegaan.

Om maar meteen een mogelijk misverstand weg te nemen: met wilde bijen worden hier geen verwilderde honingbijen bedoeld. Naast de honingbij, die we associëren met imkers en  bijenkasten, kent de Nederlandse natuur ook enkele honderden in het wild levende bijensoorten. Hommels zijn daarvan de meest in het oog springende maar maken nog geen 10% uit van het totale aantal inheemse bijensoorten in Nederland. De meeste soorten zijn klein en onopvallend in gedrag en kleur, leven relatief kort en vliegen snel. Vaak leven ze solitair en zijn dus ieder verantwoordelijk voor hun eigen broedsucces, het voortbrengen van nageslacht. Elk vrouwtje legt haar eigen nestruimten aan, bevoorraadt die met stuifmeel en nectar en legt eitjes.

In ons land komen 350 bijensoorten voor, in Midden-Europa ruim 700, mondiaal zijn er ver over de 16.000 bekend en beschreven. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt en waarschijnlijk zijn er ver over de 20.000 bijensoorten.

Het ecologisch belang van wilde bijen en honingbijen is niet te onderschatten. Veruit de meeste van alle 250.000 bloemplanten worden door bijen bestoven. Er zijn tal van bloemplanten die een directe of indirecte relatie hebben met een bepaalde bijensoort. Daarom hebben ze een signaal- en  indicatorfunctie.

Het is de hoogste tijd dat er meer bekend wordt onder een groter publiek want het gaat niet goed met deze groep insecten. Veel soorten worden bedreigd met uitsterven en van veel soorten raakt het leefgebied steeds meer versnipperd. Het zijn juist de inheemse bijen die een enorm groot aandeel hebben in de bestuiving van cultuur- en wilde planten.

Belangstellenden zijn woensdag 5 september welkom in ‘De Paardestal’ tegenover Kasteel Geldrop. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang lezing 20 uur, einde rond 22 uur. Toegang is gratis maar een tegemoetkoming in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Wilt u ook een inloopavond geven op de eerste woensdag van de maand, neem dan contact op met Loes van den Boom, tel. 040 2857242. IVN Geldrop is ook op internet aanwezig: www.ivn.nl/geldrop