IVN Geldrop: landschapswandeling Strabrechtse en Verste Heide

Op 28 augustus, om 13.30 uur, kunt u gratis zo’n 10 km met IVN Geldrop meewandelen over de Strabrechtse en Verste Heide. Startplaats is de openbare parkeerplaats bij viaduct Heidezicht, Heezerweg in Mierlo. Wie wil carpoolen wordt om 13.00 uur verwacht op de parkeerplaats aan de Helze, bij Kasteel Geldrop. Benzinekosten worden gedeeld.

IVN Geldrop organiseert dinsdag 28 augustus haar maandelijkse wandeling van circa 10 km, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar landschappelijke kenmerken en waarden. De wandeling is van 13.30 tot 16.30 uur. Halverwege is een pauze in de natuur. Bij regen gaat de wandeling in principe gewoon door, of het moet erg slecht weer worden. Fietsend is de startplaats bij viaduct Heidezicht via een korte(re) route bereikbaar. Vanuit Geldrop, Heeze en Mierlo lopen prachtige fietspaden door de natuur.

De komende wandeling vindt plaats op de Strabrechtse en Verste Heide, twee aaneengesloten natuurgebieden die grotendeels in eigendom zijn van Staatsbosbeheer. De Verste Heide – ooit zo genoemd omdat hij een half uur gaans was van de kerk in Mierlo, toenmalige eigenaar van het terrein – is begin juli 2010 door een grote brand zwaar aangetast. Wat aanvankelijk vooral een ramp leek, bleek later een nieuwe kans voor versnelde ontwikkeling van de natuur in een richting die Staatsbosbeheer voorstaat.

Gevolgen bosbrand
De Verste Heide ondervindt niet alleen nadelen door het natuurgeweld. Zeldzame korstmossen, oude bomen en jeneverbesstruweel verbrandden, alsook mierenhopen en verschillende vogels, waaronder tien nesten nachtzwaluwen. Daarentegen vierden zwarte spechten een feestje dankzij grote aantallen prachtkevers, waarvan de larven uitsluitend leven in de bast van door brand beschadigde dennen. Ook was een toename zichtbaar van de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan, van boszandloopkevers en groene spechten, die vooral op de bodem leven. Nog een voordeel: nadat het vuur is gedoofd verschijnen tijdelijk bijzondere soorten die verbonden zijn aan brand, zoals bepaalde zwammen waarvan de sporen decennia of zelfs eeuwen in de grond lagen te rusten en die al 50 jaar niet meer werden waargenomen in ons land. Door extreme hitte gaat zand smelten en komen stoffen vrij waarvan een aantal levensvormen profiteert. Een heidebrand helpt bovendien de heide om te verjongen en veel struiken en grassen schieten na een brand al weer snel uit.

Herstel- en beheerplannen
Hoe snel de natuur zich zal herstellen is moeilijk te zeggen: de ene soort heeft 10 jaar nodig, de andere 50 of 100 jaar. Er zijn zeker ook natuurwaarden verloren gegaan: door versnippering van natuurgebieden zullen sommige soorten niet meer terugkomen. Staatsbosbeheer zal eerder gemaakte plannen versneld uitvoeren. Langs de snelweg – wie over de A67 richting Venlo rijdt kan het door brand getroffen gebied aan zijn rechterhand zien liggen – komt een buffer van gemengd (loof)bos, die verstoring door verkeersgeluiden en fijnstof moet tegengaan. In het algemeen moet op de heide naaldhout deels het veld ruimen voor loofhout, zodat een gevarieerder bos ontstaat. Dat is gunstig voor de biodiversiteit. Een deel van het verbrande terrein wordt ontwikkeld als natte en droge heide. In het zuiden wordt het stuifzandgebied uitgebreid, een ander deel wordt als psammofiele heide (stuifzandheide) ingericht. Korstmossen gedijen er wel bij. Verder is er een onderzoeksveldje om uit te zoeken hoe brand ontstaat en hoe er op te reageren.

Verdere inlichtingen over de wandeling en doorgaan bij slecht weer: Lucy van den Berg, tel. 040-2857086, of Mariet Vissers, tel. 040-2856622. Meer informatie over de (brand op) de heide staat vermeld op de website www.ivn.nl/Geldrop.