Subsidie aanvragen voor Nationale Burendag

Op zaterdag 22 september is het Nationale Burendag. Deze dag is bedoeld, om mensen dichter bij elkaar te brengen. Wilt u ook iets voor de buurt organiseren? Met het Buurtpreventiefonds is het mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen.

In Geldrop-Mierlo kunt u een subsidie aanvragen uit het Buurtpreventiefonds. De bedoeling van dit fonds is, om een grotere betrokkenheid bij uw woonomgeving te verkrijgen door initiatieven van groepen inwoners te stimuleren en financieel te ondersteunen. Het Buurtpreventiefonds stelt dus geld beschikbaar voor ideeën uit wijken of buurten. De aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door groepjes georganiseerde burgers, zoals representatieve vertegenwoordigers van de wijk of buurt en door wijk- en buurtverenigingen.

Meer weten?
Voor meer informatie over het Buurtpreventiefonds kunt u op dinsdagen en donderdagen contact opnemen met Elly Fekkes via 14 040, of via e.fekkes@geldrop-mierlo.nl