GEZOCHT: pleegouders die een tijdje voor Lisa kunnen zorgen

PERSBERICHT

Lisa van 4 jaar heeft haar koffer gepakt omdat ze tijdelijk niet thuis kan wonen. Lisa staat al bijna een half jaar op de wachtlijst voor een plek in een pleeggezin. Haar moeder kan tijdelijk niet voor haar zorgen. Net als Lisa zijn er meer kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin. Heeft u interesse om kinderen zoals Lisa te helpen aan een stabiele thuissituatie? Wordt pleegouder.

Het komt regelmatig voor dat een kind voor korte of langere tijd opgevangen moet worden. Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinnen die deze kinderen een veilige en stabiele plek willen bieden. Schuilt er een pleegouder in u? Misschien meer dan u denkt. Want pleegouder kun je worden als je jong of oud bent, als koppel of single, als hetero of homo, als je veel of weinig geld te besteden hebt en voor langere tijd of een weekend per maand. Benieuwd of er een pleegouder in u schuilt? Doe de test op www. pleegzorg.nl. Daar vindt u ook meer informatie over pleegzorg en ervaringsverhalen en dagboeken van pleegouders.

Informatieavond
Maandelijks organiseert Combinatie Jeugdzorg een informatieavond. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaringen. De eerstvolgende informatieavond is op donderdag 14 juni van 20.00 tot 22.00 uur, op onze locatie aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Deelname is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Graag aanmelden voor de informatieavond via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

Huidige behoefte
Combinatie Jeugdzorg zoekt op dit moment pleeggezinnen die voor langere tijd een plek willen bieden aan kinderen in allerlei leef¬tijdscategorieën. Daarnaast willen we graag in contact komen met mensen die geïnteresseerd zijn in therapeutische pleegzorg. Als u uw creativiteit, oplossingsgerichtheid en teamspirit in wilt zetten voor kinderen met een meer spe¬cifieke opvoedingsvraag, dan is therapeutische pleegzorg wellicht iets voor u. Deze uitdaging gaat u aan met een team van deskundigen om zo de best passende hulp voor een kind te kun¬nen bieden.