Inspraak extra rijstrook Gijzenrooiseweg

Nieuws van de gemeente

Wij zijn van plan om in 2013 een extra rijstrook aan te leggen bij de kruising Gijzenrooiseweg/Laan der vier Heemskinderen. Er is hiervoor een conceptplan uitgewerkt. Dit plan ligt van woensdag 30 mei tot en met dinsdag 10 juli ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Plannen
Het huidige kruispunt heeft de maximum capaciteit bereikt. Dit betekent, dat er tijdens de spits in alle richtingen files ontstaan. De files veroorzaken sluipverkeer door de wijk Akert. Ook heeft dit nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis en het centrum en voor de dienstregeling van de bus (lijn 10). Door toevoeging van een extra rijstrook op de westelijke en oostelijke tak van het kruispunt, kunnen we de verkeersafwikkeling op het gehele kruispunt verbeteren en de bereikbaarheid van met name het centrum waarborgen. Gelijktijdig met de aanleg brengen we een geluidsreducerende toplaag op de kruising aan. Voor de aanleg hoeven we geen grondaankopen te doen. De aanpassingen vallen ook binnen de bestemming ‘verkeersdoeleinden’, zodat er geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

Inspraak
Het conceptplan ligt vanaf woensdag 30 mei zes weken ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente, Hofstraat 4 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14 040.

Een gedachte over “Inspraak extra rijstrook Gijzenrooiseweg

  1. A van Tie 30/05/2012 / 22:56

    Prima zaak, meteen doen!

    Like

Reacties zijn gesloten.