Een (brand)veilig EK

Persbericht gemeente

Het EK voetbal komt dichterbij. Langzaam beginnen huizen en straten oranje te kleuren als steunbetuiging aan ‘onze jongens’. Ook in de horeca en bij winkels en bedrijven worden EK versieringen aangebracht. In alle gevallen geldt, dat u de brandveiligheid goed in de gaten moet houden; u bent als eigenaar of bewoner verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de versieringen. Maar natuurlijk helpen wij u graag op weg om veilig van het EK te genieten.

Bedrijven en horeca
De horeca is over het algemeen goed op de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. Een deel van de regels is vastgelegd in plaatselijke verordeningen en vergunningen. We raden ondernemers aan om hier nog eens naar te kijken voor de start van het EK. Daarnaast controleert de brandweer regelmatig samen met de horecaondernemers de brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen.

EK thuis
Als u liever thuis naar de wedstrijden kijkt, met familie, buren, vrienden of bekenden, is het minstens zo belangrijk dat u de brandveiligheid in het oog houdt. Zeker als u daarbij oranjeversieringen ophangt in en om de woning. Waar moet u op letten bij de versieringen?

Feestversiering
Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe snel een brand om zich heen grijpt. Het is daarom belangrijk, dat versieringen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en dat u bij het ophangen van de versieringen, de voorschriften in de gaten houdt.

Voorschriften
Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om versieringen aan te schaffen en op te hangen die brandveilig zijn. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.

Hoe herkent u brandveilige versiering?
Er zijn veel brandveilige versieringen op de markt. Soms gemaakt van veilige materialen, zoals aluminiumfolie en soms geïmpregneerd. Het is alleen niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke niet. Vraag de winkelier daar dus nadrukkelijk om en kijk op de verpakking.

Tips
Als u zelf controleert op brandveiligheid, houdt u zich dan aan de regelgeving die daarvoor geldt. Hieronder vindt u een aantal handige tips.

 • Het gebruik van brandbaar plastic (oranje)versiering – binnen – is levensgevaarlijk en daarom al jaren verboden. Goede versiering is brandvertragend, dit staat vermeld op de verpakking. U kunt brandbare stoffen ook zelf brandvertragend maken door te impregneren, raadpleeg hiervoor de vakhandel (Bouwmarkten & doe-het-zelfzaken). Voor de horeca geldt een certificaatplicht.
 • Versiering moet op minimaal 0,5 meter afstand blijven van spotjes en andere apparaten (TV!) waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen.
 • Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van het publiek hangt. Dit bereikt u door de versiering op ten minste 2,50 meter hoogte aan te brengen.
 • Vlaggen en doeken die horizontaal tegen het plafond zijn aangebracht, moeten onderspannen worden met een metaaldraad, onderlinge afstand maximaal 0,35 meter.
 • Met lucht gevulde (oranje) ballonnen zijn toegestaan.
 • Versiering mag het zicht en de werking van de vluchtroute of andere veiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen) niet belemmeren.

Doe de brandproef!
U kunt de brandveiligheid van versieringen met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk.

 • Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal.
 • Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster minimaal vijf seconden in een vlam. Bijvoorbeeld van een aansteker of lucifer.
 • Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat u zich niet brandt.
 • Neem de vlam weg na vijf seconden, of eerder als het monster vlam heeft gevat.

Het materiaal is brandveilig als:

 • tijdens de verhitting geen druppels vrijkomen (al of niet brandend of druipend);
 • tijdens de verhitting geen roetvlokken vrijkomen;
 • het materiaal niet meer dan 15 seconden navlamt en maximaal 60 seconden nagloeit

Straatversiering
Gezellig, al die versierde straten en buurten. Daarbij moet u alleen wel rekening houden met de bereikbaarheid van uw straat of buurt voor brandweer en ambulance. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de ‘openbare weg’; versieringen boven de openbare weg moeten hoger dan 4,2 meter hangen en houdt u een breedte vrij van tenminste 3,50 meter.

Controles brandveiligheid
Tijdens het EK voetbal zal de brandweer steekproef gewijs controles uitvoeren in horecagelegenheden en verenigingsgebouwen. Tijdens deze actie – ‘Een veilig EK 2012’ – wordt gecontroleerd, of wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen. Er wordt onder andere bekeken of de vluchtwegen vrij zijn van obstakels, of de versieringen niet brandbaar zijn en de blusmiddelen zijn goedgekeurd.

Doel van deze actie is het bereiken van veiligheid en het bewust maken van de verantwoordelijkheid die ondernemers en/of instanties hebben, zodat u met een gerust hart kunt genieten van het EK voetbal! Gelukkig zien we steeds vaker, dat bewust wordt stilgestaan bij veiligheid en wordt nagedacht over de risico’s. Dat is ook zeer belangrijk. Elke ondernemer en instantie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van zijn pand.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over brandveiligheid tijdens het EK voetbal, dan kunt u contact opnemen met Jan Sleegers van de afdeling Ondersteuning cluster Handhaving hij is te bereiken via telefoonnummer 14 040.