Politiek Café: Ontwikkelingssamenwerking

Politiek Café: OntwikkelingssamenwerkingOp donderdag 10 mei werd door de PvdA-Groen Links Geldrop-Mierlo een politiek café over ontwikkelingshulp georganiseerd. Een drietal sprekers zorgden voor de inleiding waarna er ruimte was voor vragen stellen en discussie. Er was een ruime opkomst waardoor de Funzaal mooi gevuld was. Er kwam veel aan bod vanavond waardoor het onmogelijk is om een dekkende samenvatting te geven.

In economisch zwakke tijden wordt er al snel voorgesteld om de ontwikkelingssamenwerking op een lager pitje te zetten. Aan de deuren wordt minder in de collectebus gedaan. Daarom is het goed om eens te kijken wat ontwikkelingssamenwerking is en welke soort het beste werkt. De drie sprekers gingen hier op in.

Ontwikkelingssamenwerking kan op veel nivo’s plaatsvinden. Op lokaal nivo, ook wel PI (Private initiatieven) genoemd, zijn er in Geldrop vele initiatieven. Een voorbeeld is het Bolivia comité, Burkino Faso of de actie voor Haïti van Martin De Bruijne. Heel gericht, maar met een klein budget wordt er dan hulp geboden. Een voordeel is dat het grootste deel van het budget ook daadwerkelijk aan hulp wordt besteed. Het nadeel kan een versnipperde hulp zijn. Wel is een grote directe betrokkenheid en wordt het project bezocht om ook contact met de plaatselijke bevolking te krijgen. Dit wordt vaak erg gewaardeerd. Wel is het belangrijk om ook een organisatie aan de andere kant te hebben en vrouwen in de projecten te betrekken. Dat werkt vaak beter dan projecten met alleen mannen. Spreker en plaatsgenoot Herman Bouman van de Stichting Samenwerking Geldrop – Burkina Faso vertelde over deze kleinschalige hulp. Het is belangrijk om de plaatselijke bevolking goed te laten aangeven wat zij nodig hebben. Zo zijn de waterpompen die door het comité Burkino Faso zijn geplaatst eenvoudig plaatselijk te vervaardigen en te repareren. Dat is een voorwaarde om na de plaatsing van de pomp er voor te zorgen dat die lange tijd kan functioneren.

Naast de kleine initiatieven zijn er onafhankelijke hulporganisaties. Bekende organisaties zijn bv Artsen zonder Grenzen of SNV. Deze organisaties kunnen door hun omvang grotere projecten aan. Aan de andere kant gaat er door een grotere overhead in verhouding minder geld naar projecten. Spreker Toon Keijsers van de onafhankelijke hulporganisatie SNV had een ruime ervaring van projecten in het buitenland voor het ministerie van Buitenlandse zaken. Samen met zijn vrouw Eveliene heeft hij ruim 15 jaar in ontwikkelingslanden gewoond. Zijn ervaringen zet hij nu in bij het SNV.

Natuurlijk zorgt de EU of de Verenigde Naties ook voor hulp en voor beleid. Spreker Thijs Berman is lid van de commissie ontwikkelingshulp van het Europarlement en probeert gelijke rechten voor iedereen te combineren met vrede en duurzaamheid. Hij gaf aan dat Ontwikkelingssamenwerking soms in een spagaat zit: “het buitenlands beleid frustreert ontwikkelingswerk”. Aan de ene kant proberen regeringen dictators in ontwikkelingslanden aan de macht te laten blijven terwijl aan de andere kant de arme bevolking moet worden geholpen. Naar zijn mening werkt Ontwikkelingssamenwerking alleen goed als in die landen een echte democratie komt. Hij streeft daarom ook naar gelijke kansen voor iedereen, samen met vrede en duurzaamheid geeft dat de mensen de ruimte om zelf een bestaan op te bouwen. Vaak zijn kleine aanzetten hiervoor voldoende.

Na de sprekers was er ruim de tijd om vragen te stellen en ontstonden er boeiende discussies. Daarin kwam ook naar voren dat sociale media er voor zorgen dat wantoestanden eerder aan het licht komen. Bedrijven worden “gedwongen” om verantwoord te ondernemen wat bv de koffieboeren ten goede komt. Fair Trade komt zo extra onder de aandacht van iedereen. Terwijl eerst alleen de grondstoffen uit de ontwikkelingslanden uitgevoerd werden, komen nu er vaker producten vandaan. Hierdoor verdienen de producenten in de ontwikkelingslanden meer.

Natuurlijk waren er ook vragen over de 23 miljard die de EU in 7 jaar besteed aan ontwikkelingswerk. Hoeveel komt daarvan op de juiste plaats terecht, hoeveel wordt besteed aan te hoge salarissen. Moeilijke vragen waarop geen duidelijk antwoord te geven is. Natuurlijk wordt er geprobeerd om zo groot mogelijk deel van het geld goed te besteden. Maar niet al het geld komt terecht waar dat eigenlijk wel zou moeten, en niet alle projecten slagen.

Na afloop van deze interessante avond was er ruim de tijd om na te praten. En dat kwam goed uit. Want spreker Toon Keijsers kwam al enigszins bekend voor, maar waarvan dan? Dat probleem loste zijn vrouw Eveliene op. Die heeft in het hetzelfde koor (Cantabile) gezeten als ik, heel lang geleden. Leuk dat je elkaar naar ruim 20 jaar weer tegenkomt.

Zo kwam er een einde aan deze interessante avond. Veel geleerd, gehoord en leuke mensen ontmoet. PvdA/Groen Links, bedankt voor de gastvrijheid.

Rob Biesters