Gedecoreerden uit de Coevering

Ook dit jaar zijn er gedecoreerden uit de Coevering. We willen ze van harte feliciteren met hun lintje. Mochten we iemand uit de Coevering vergeten zijn dan horen we dat graag. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente van waar we ook de 3 onderstaande foto’s “leenden”.
Lintjesregen 2012


Rina van der Linden

 • 1979 – heden actief lid van de PvdA, afdeling Geldrop. Zij was actief lid van de Rooie Vrouwen en van de gewestelijke kerngroep. Vanaf 1987 is zij lid van het afdelingsbestuur, waarvan zij ook enige tijd voorzitter is geweest.
 • 1984 – 2000 actief voor vrouwenemancipatie. Van 1984 tot 1997 zat zij in het Vrouwenoverleg van Geldrop. Van 1999 tot 2000 was zij adviseur van het bestuur van het Vrouwentrefcentrum De Sprong.
 • 1990 – 1999 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Geldrop.
 • 2002 – 2010 secretaris van GEMI (Geldrop-Mierlo Cultureel) een jaarlijks terugkerend cultureel festival voor 3000 bezoekers in de Kasteeltuin van Geldrop. Zij wierf onder andere sponsoren.
 • 2005 – heden organisator van een poëziefestival.
 • 2007 – 2011 lid van de werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven.

Paul Boshouwers

 • 1978 – heden : lid parochiebestuur/adviseur/lid parochievergadering H. Brigida.
 • De heer Boshouwers was lid van de parochievergadering en is sinds 1996 lid van het parochiebestuur (vanaf 2000 is hij portefeuillehouder ‘gebouwen’). Ook zette hij zich in voor de fusie in 2000.
 • 2005 – heden : webmaster/lid landelijk bestuur van de vereniging gepensioneerden Rabobank. Verder verzorgt hij de communicatie met betrekking tot de organisatie van de groepsreizen en is hij organisator van de jaarlijks terugkerende Robeco-concerten. Verder verricht hij ondersteunende werkzaamheden voor het ambtelijk secretariaat.
 • 1982 – 2002 : vanaf 1982 bestuurslid Goed Wonen Geldrop, vanaf 1995 lid van de Raad van Toezicht Goed Wonen en SWS.
 • 1970 – 1990 : bestuurslid CDA Geldrop(onder andere penningmeester en vice-voorzitter). Hij was actief tijdens de campagnes en zette zich in voor de fusie in 1980.
 • 2002 – heden : secretaris bestuur Coevering 50.
 • 1994 – 1998 : lid ondernemingsraad scholengemeenschap Augustinianum Eindhoven. Ook verleende hij ondersteuning aan de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan van de scholengemeenschap.
 • – – heden : voorzitter kascontrolecommissie golfclub Gulbergen.
 • 2011 : werkgroep open monumentendag. Heeft informatie verstrekt over de voormalige St. Jozefparochie te Geldrop, en verstrekte hij informatie voor een lezing over het “Roomsche leven” in de jaren 30.

Annemie van Bussel

 • 1973 – 1978 penningmeester van wijkraad de Coevering
 • 1977 – 1987 coördinator van de collecte voor de Stichting Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten (NKGG) afdeling Geldrop
 • 1986 – heden vrijwilliger voor Carnavalsvereniging ‘De Doorzetters’ in Geldrop. Zij organiseert de gezelligheidsavonden en regelt het vervoer. Verder is zij coördinator en verzorger van de financiële administratie van de discogroep voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Ook is zij betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse playbackavond.
 • 1995 – heden bestuurslid van de oudercommissie ‘dagbesteding ’t Laar’ van de (nu geheten) organisatie Lunetzorg.
 • 2000 – heden lid van de oudercommissie ‘wonen’ van (nu) de organisatie Lunetzorg.
 • Verder was zij een periode van 8 jaar bestuurslid van het Jumelagecomité Geldrop. Ook is zij actief geweest als collectant voor een fonds voor epileptische kinderen.