SHGM zit dringend verlegen om nieuwe, zo mogelijk jonge, bestuurders

Wat is de SHGM?
Stichting Huurdersplatform Geldrop Mierlo is een stichting die de belangen van de huurders vertegenwoordigt binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. De Stichting is opgericht in maart 2007.

Wie zitten daar in ?
In onze stichting zitten afgevaardigden van de bestaande huurdersorganisaties uit Geldrop en Mierlo.

  • Jeanet van Gaalen. is tegenwoordig de enige vertegenwoordiger van huurders van Wooninc (gevestigd in Eindhoven)
  • Hans van Brunschot en Jo van den heuvel vertegenwoordigen de huurders van de corporatiewoningen van Woonbedrijf (gevestigd in Eindhoven)
  • Paul van der Westen en Frans van Grunsven vertegenwoordigen de corporatiewoningen van Compaen (gevestigd in Mierlo-Hout) in Mierlo.

Er is nog plaats in ons bestuur voor een andere huurder uit Geldrop, die huurt van Wooninc Iemand kan daar naar solliciteren, die geïnteresseerd is. De vacature is nog vacant.

Bovendien zoeken we nog een afgevaardigde van de categorie huurders, die huren van een particuliere organisatie, zoals een pensioenfonds. Ook naar die positie zou kunnen worden gesolliciteerd door geïnteresseerden. Ook deze vacature is nog vacant.

Met name roepen wij jongere huurders op om te willen solliciteren naar beide vacatures in onze organisatie. Graag zouden wij namelijk jongeren willen verwelkomen in SHGM..

Aanmelden kan bij Frans van Grunsven Tel 0492 662300.

Waar zetten wij ons voor in?

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen :

Wij plegen twee keer per jaar overleg met de wethouder van Volkshuisvesting, samen met betrokken ambtenaar van de afdeling. Daarbij nemen we alle een aantal zaken door zoals de volkshuisvestelijke opgave die de gemeente Geldrop-Mierlo nastreeft tussen 2010 en 2015, de planning en de stand van de diverse geplande woningbouwprojecten, de raamovereenkomst over prestatieafspraken met de corporaties, de gezamenlijke meerjarige Woonvisie 2010-2015.

Wij nemen beleidsstandpunten in, waar we ook over corresponderen met de betrokken corporaties, om er voor te zorgen dat de energieprestaties van de woningen worden verbeterd. Onze stelling is dat de kosten van de huurder niet ophouden bij de huurbetaling, maar dat ook andere kosten kritisch moeten worden gevolgd. Energie is daar een bijzondere vorm van.

Wij maken ons met name ook hard voor de positie van de jongere woningconsumenten. Dat is de categorie die het ‘t moeilijkst aan een passende woning komt. Wij zetten ons in niet allen voor huurwoningen maar ook voor sociale koopwoningen zoals GPO-projecten (Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap). De eerste projecten daarvan zijn al gerealiseerd.

Wij nemen ook deel aan het gemeentelijk Platform Wonen van de gemeente. In dit platform zijn diverse organisaties actief, zoals de plaatselijke corporaties, de plaatselijke makelaars en aannemers uit de gemeente, het gehandicaptenplatform, stichting Lunetzorg, stichting Oro, stichting Savant, Stichting De Zorgboog, stichting Ananz, een plaatselijke notaris en iemand van de Stichting SBG-M namens de gezamenlijke bejaardenverenigingen. In deze brede samenstelling wordt gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de situatie voor de woonconsumenten.

Wij komen op voor de belangen van de huurders in het algemeen en in het bijzonder, die groepen van huurders die in het gedrang dreigen te komen in het kader van sloop, renovatie of groot onderhoud van de woningen.

Heeft u belangstelling, neem dan alstublieft contact met ons op.

Frans van Grunsven
Secretaris SHGM
Haagwinde 6
5731 WD Mierlo
Tel 0492 662300