Onderhoud in de gemeente: wat doen en we wanneer?

De gemeente pleegt het hele jaar door onderhoud in Geldrop en Mierlo. In onderstaand artikel leest u wat we zoal doen en wanneer.

Straatreiniging
Om de straten schoon te houden en de afwatering van de goten te optimaliseren, vegen we de straten machinaal. Jaarlijks worden de straten gemiddeld iedere zeven weken geveegd. Als dat kan, combineren we deze werkzaamheden met het verwijderen van onkruid op de verhardingen of met het ruimen van blad. Het onkruid op de verhardingen wordt in Mierlo en in een groot deel van Geldrop met een borstelmachine verwijderd. In een klein gedeelte van Geldrop, tussen het spoor en de grens met Eindhoven, bestrijden we de onkruiden op de verharding met een heetwater methode. Afhankelijk van de weersomstandigheden vinden er twee tot drie onkruidbestrijdingrondes plaats. We starten medio april met deze werkzaamheden.

Maaien bermen en sloten
In de gemeente liggen veel bloemrijke bermen. Om dit in stand te houden, worden deze jaarlijks een keer gemaaid. Dit doen we, nadat de bloemen zijn uitgebloeid en er zaadvorming heeft plaatsgevonden. Meestal is dit in oktober; dan pas is het zaad rijp en op de grond gevallen om het volgend jaar weer te kunnen zorgen voor de bloemenpracht. Medio mei worden de bermen bij diverse kruispunten gemaaid, met name daar waar het verkeer geen uitzicht heeft door de hoge begroeiing.

De sloten worden voornamelijk eind oktober schoongemaakt, na het maaien van de bermen.

Straatputten leegzuigen
De putten in onze straten vangen het regenwater op. Met het regenwater spoelt er onder andere zand de putten in. Het meeste zand blijft in de putten achter. Om de afvoer van het regenwater te waarborgen, moet dit regelmatig verwijderd worden. Daarom zuigen wij tweemaal per jaar de putten leeg met behulp van een zuigwagen. Dit gebeurt in de maanden maart en oktober.

Straatverlichting
Vele straten in onze gemeente zijn verlicht. We plegen regelmatig onderhoud aan de straatverlichting. Desondanks brandt de verlichting soms niet. Dit kan veroorzaakt worden door bovengrondse storingen, zoals kapotte lampen en zekeringen of door ondergrondse storingen, zoals kabelbreuken. Wij rijden achttien keer per jaar een storingsroute, waarbij we de bovengrondse storingen herstellen. In de wintermaanden rijden we twee keer per maand en in de zomermaanden één keer per maand een storingsroute. Ondergrondse storingen verhelpt netbeheerder Enexis. U kunt zelf als bewoner altijd een melding maken richting gemeente voor kapotte verlichting. Alle lichtmasten zijn genummerd. Als u een melding maakt, kijk dan even welk nummer op de mast staat. U geeft dit lichtmastnummer en de straat telefonisch of via internet door aan de gemeente. Mocht u het lichtmastnummer niet weten, vermeld dan het dichtstbijzijnde huisnummer. Wij nemen de melding op in de storingsroute, zodat de verlichting bij de eerstvolgende route hersteld wordt.