Gemeente ondersteunt vrijwilligerswerk

In Geldrop-Mierlo zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente geeft op vele manieren ondersteuning aan het vrijwilligerswerk. Niet alleen via de verstrekking van subsidies aan vele organisaties die met vrijwilligers werken, maar ook via diverse regelingen en faciliteiten. Omdat deze niet bij iedereen bekend zijn, zetten we alle mogelijkheden voor u op een rij.

Soorten van ondersteuning

Vrijwilligersverzekering
De gemeente heeft voor vrijwilligersorganisaties een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waardoor alle vrijwilligers in Geldrop-Mierlo automatisch verzekerd zijn. Aanmelding of registratie is niet nodig. De polis bevat een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties, een (verkeers)aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Meer informatie (inclusief dekkingsoverzicht, schadeformulier, veelgestelde vragen) vindt u op deze website. Zoek in het “digitaal loket” naar “vrijwilligersverzekering”.

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
Om vrijwilligers beter toe te rusten voor hun taak binnen de organisatie, kan deze organisatie, mits gesubsidieerd, bij de gemeente een aanvraag indienen voor subsidie voor cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. De subsidie bedraagt 75% van de cursuskosten, tot maximaal € 750,- per cursus per persoon. Aanvragen om subsidie(uitbetaling) kunt u indienen tot zes maanden na afronding van de cursus. Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u op de deze website. Zoek bij “digitaal loket” naar “deskundigheidsbevordering”.

Tegemoetkoming in de zaalhuur van Hofdael
Gesubsidieerde organisaties en onderwijsinstellingen uit Geldrop-Mierlo kunnen de Rabobankzaal in Hofdael huren tegen een gereduceerd tarief van € 50,- tot € 75,- en de repetitieruimte tegen een gereduceerd tarief van € 17,50 tot € 37,50 (prijzen per dagdeel, afhankelijk van tijdstip en dag, prijswijzigingen voorbehouden). Informatie over de voorwaarden om voor een gereduceerd tarief in aanmerking te komen, krijgt u bij Elly Fekkes van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente. Zij is op dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Ondersteuning door het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de LEVgroep bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die vrijwilligers zoeken. Daarnaast kunt u bij het Steunpunt terecht voor advies en informatie over onderwerpen als rechten en plichten van vrijwilligers, regelgeving, verzekeringen, geld en sponsors, maatschappelijke stages. Vrijwilligersorganisaties die problemen hebben met het vinden en binden van vrijwilligers, kunnen gerichte ondersteuning krijgen van het steunpunt. U vindt het steunpunt Vrijwilligerswerk voor Geldrop-Mierlo aan de Stationstraat 33 in Geldrop, telefoon (040) 286 75 25. Informatie vindt u ook op de website http://www.levgroep.nl.