Mantelzorgers kunnen bij LEVgroep vragen stellen

Maandagavond 28 november organiseert Platform Belangenbehartiging Mantelzorg zuidoost Brabant, in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo-Nuenen van LEVgroep, een rond de tafel gesprek over mantelzorg en wonen. Mantelzorgers en diegenen waarvoor gezorgd wordt zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten vanaf 19.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo-Nuenen Stationsstraat 33 Geldrop telefoon (040) 286 75 25.
Gesprekken met mantelzorgers en zorgontvangers, die op meer plaatsen in Brabant plaats gaan vinden, moeten duidelijk maken welke behoeften er zijn en waar knelpunten liggen. Vervolgens zal in 2012 een Brabantse werkconferentie worden gehouden. Deze gaat leiden naar meer passende oplossingen in de toekomst. “Ervaringen en wensen van mantelzorgers en hun zorgvragers zijn dan ook van groot belang,” vertelt Eus van Beijsterveldt van Platform Belangenbehartiging Mantelzorg.

Mantelzorgers zijn steeds meer opzoek naar informatie over de mogelijkheden om dichterbij diegene te wonen waarvoor men zorgt. “Mantelzorgers gaan opzoek naar oplossingen zoals inwoning, verbouwen, aanbouwen of naar mogelijkheden om gewoon dicht bij elkaar in de buurt te wonen. Deze mogelijkheden zijn nog erg beperkt en sluiten vaak niet aan bij behoeften die er zijn,” aldus Tini Vinken van Steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo.

Dichter bij elkaar wonen maak de zorg makkelijker, waardoor mantelzorgers minder tijd kwijt zijn met reizen. Door makkelijker te kunnen inspringen is de belasting op deze manier minder groot. Dit laatste is erg belangrijk omdat de groep zwaarbelaste mantelzorgers steeds groter wordt.