Kasteel Mierlo te gast in Kasteel Geldrop

Vanaf 19 juni is elke zondag tussen 14.00 en 17.00 uur is in Oudheidkamer van Kasteel Geldrop de expositie “Kasteel Mierlo” te bezichtigen t/m eind augustus.

Heeft Mierlo een kasteel en waar staat dat dan? Deze vragen kunnen we beter stellen in de verleden tijd. Inderdaad had Mierlo een kasteel en het stond aan de Kasteelweg, maar “nu is het kasteel weg” zeggen de huidige Mierlonaren ironisch. Het echtpaar Hans en Annie Berkers uit Mierlo kan hierover alles vertellen.

Wanneer het kasteel gebouwd is, weet men niet precies, maar het vermoeden bestaat dat het kasteel al in de veertiende eeuw is gebouwd, waarschijnlijk in de tijd van het geslacht Dickbier. In het testament van Hendrik Dickbier uit 1420 wordt gesproken over het kasteel en andere gebouwen.

In andere geschriften kunnen we lezen dat het kasteel een imposant, hoog en massief gebouw was met een gracht er om heen. Bovendien was er een voorburcht, bestaande uit paardenstallen, een kapel en een neerhuizinge, een pachtboerderij van het kasteel. Er was een kerker waar gevangenen werden opgesloten, naast een geselkamer, waar martelwerktuigen werden bewaard. Eén van de kasteelhoeven staat nog op de oorspronkelijke plaats en is de enige getuige van een stukje Mierlose historie.

Helaas raakte het kasteel van Mierlo in de loop van de achttiende eeuw in verval. Dit werd vooral veroorzaakt door geldgebrek om de restauratiewerkzaamheden te bekostigen. De stenen, balken en andere bouwmaterialen werden openbaar verkocht. De toegangspoort tot het kasteel werd in 1948 gesloopt, omdat het gevaren zou opleveren voor de jeugd die daar speelde. In 1990 is de locatie, die nog als een verlaging midden in een weiland ligt, door het bureau BAAC op archeologische sporen onderzocht. Toen bleek dat de fundamenten inderdaad nog in de bodem aanwezig zijn.

Kortom een echt kasteel met bijgebouwen waarvan tekeningen van de vader van de Geldropse kunstenaar Broer Dobbelsteen in de expositie te bewonderen zijn. Deze tekeningen zijn een belangrijke bron geweest voor de heren Frits de Groof en Henk Beens die een maquette van het kasteel van Mierlo gemaakt hebben. Deze maquette is te zien in één van de ruimtes van de Oudheidkamer van het Geldropse Kasteel. Het is bijzonder dat ook op archeologisch gebied beide gemeenten zoveel gemeen hebben. Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kan men de expositie van het kasteel van de heerlijkheid Mierlo bezichtigen. Verdere informatie over het kasteel Geldrop kan men vinden op www.kasteelgeldrop.nl.