Eindelijk droge kruipruimtes

Het is lang stil geweest met betrekking tot de wateroverlast in Coevering-West. De Gemeente heeft echter niet stilgezeten. Het buro ROYAL HASKONING heeft in opdracht van de gemeente een gedetailleerd rapport gemaakt over de grondwaterhuishouding in de Coevering, specifiek de Adelaartlaan en de Waleweinlaan en in de wijk Skandia en rekenmodellen gemaakt hoe de grondwaterstanden  door drainage te beïnvloeden zijn. Hieruit blijkt dat drainage van deze straten effectief mogelijk is. De aanleg hiervan gaat binnenkort starten.

In het wijkblad van april leest u meer over de drainage van de Adelaartlaan en de Waleweinlaan.