LEVgroep start nieuw project VIA

De LEVgroep, de regionale organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, is gestart met het project VIA; Vrijwilligers in het Algemeen Maatschappelijk Werk. Algemeen Maatschappelijk Werk biedt hulp aan mensen met uiteenlopende problemen zoals schulden, relationele en/of emotionele problemen.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor het project VIA, neem dan contact op met Dennis Elliott (0492) 59 89 89 of via d.elliott@levgroep.nl.
Projectleider Dennis Elliott vertelt vol trots over de ontwikkelingen van dit project: “Er zijn vele positieve reacties van maatschappelijke werkers uit het werkveld. Bepaalde zaken of vragen passen niet altijd even goed binnen de functie van een maatschappelijk werker, maar zijn wel degelijk legitieme hulpvragen. Met behulp van inzet van vrijwilligers kunnen zij beter gehoor geven en aansluiten bij de behoeften van cliënten. Dat is een verrijking van de dienstverlening. De LEVgroep is erg blij met de financiële ondersteuning vanuit het Oranjefonds.”

Met de start van dit project is de LEVgroep op zoek naar vrijwilligers die sociaal en betrouwbaar zijn. Verdere is belangrijk dat vrijwilligers het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten en iets voor een ander te doen. Vrijwilligers worden ingezet om cliënten te ondersteunen bij alledaagse zaken, waarbij sociaal contact en persoonlijke aandacht centraal staan, zoals praktische ondersteuning, begeleiding bij contacten met instanties, helpen bij het opbouwen van sociale contacten en het bieden van een luisterend oor.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor het project VIA, neem dan contact op met Dennis Elliott (0492) 59 89 89 of via d.elliott@levgroep.nl.