Informatieavond Brede School Coevering

Van de gemeente website:

In de wijk Coevering in Geldrop zal op termijn een nieuwe brede school gebouwd worden, waarin onder andere de drie bestaande basisscholen onderdak krijgen. Het proces om dit te realiseren is in volle gang. Om u te informeren over het verloop hiervan organiseren alle betrokken partijen een inloopavond.

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 30 november in basisschool De Regenboog, John Davisstraat 1 in Geldrop. De inloopavond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Na een korte inleiding door wethouder W. Vissers wordt op verschillende plekken in de school uitleg gegeven over:

  • de partners en visie van de brede school;
  • de locatie van de brede school;
  • de procedures met betrekking tot ruimtelijke ordening en verkeer;
  • de wijze waarop u mee kunt denken over de aanpassingen in de openbare ruimte in de directe omgeving van de brede school.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!