Natuurherstel na brand Strabrechtse Heide

Staatsbosbeheer start binnenkort met herstelwerkzaamheden op de Strabrechtse Heide. Begin deze maand ging daar ongeveer 150 hectare natuur in vlammen op, gelijkelijk verdeeld over bos en heide. Het grootste deel van het verbrande bos is dood. Ook zijn allerlei dieren bij de brand omgekomen. De brand biedt echter ook nieuwe kansen voor de natuur.

Vrijwel al het verbrande bos wordt komende maanden weggehaald. De ‘lege ruimte’ wordt gedeeltelijk omgevormd naar hei. Op een aantal plekken wordt ook de bovenste bodemlaag weggehaald zodat het voedselarme zand aan de oppervlakte komt, nodig om de groei van de hei te bevorderen. Op andere lege ruimten ontwikkelt zich grotendeels loofbos dat daar van nature thuishoort. Er ontstaat meer gevarieerd en meer natuurlijk bos dan er was voor de brand.
Hier en daar blijft een verbrande boom staan of wordt de boom op borsthoogte afgezaagd. Reden daarvoor is dat ook dode bomen een belangrijke functie in de natuur hebben. Ze zijn een leefplaats voor tal van insecten, mossen en paddenstoelen. Dode bomen zijn ook een belangrijke broedplaats voor holenbroeders zoals spechten.

Zandverstuiving

De herstelwerkzaamheden worden ook gebruikt om oude stuifzandplekken te herstellen. Dat is mogelijk omdat er toch al zware machines in het terrein nodig zijn om de sporen van de brand te herstellen en de gekapte bomen af te voeren. Zandverstuivingen waren 150 jaar geleden zeer algemeen op de Strabrechtse Heide. Nu resteert nog maar 10 hectaren. Bijzondere planten en dieren zoals korstmossen, blauwvleugelsprinkhaan en de bijenwolf zijn van stuifzandplekken afhankelijk.

Aansluiting bij bestaande plannen

De werkzaamheden zoals Staatsbosbeheer die nu start moeten ervoor zorgen dat de schade van de brand zo snel mogelijk wordt verholpen. Dat lukt het beste wanneer het herstelwerk aansluit bij het beheer van de afgelopen jaren. In dat opzicht is het een geluk bij een ongeluk dat op de brandlocatie al meer bos omgevormd is tot hei en voor de komende jaren stond dat voor meer plaatsen op de planning. Deze plannen worden nu versneld uitgevoerd. Ook de omvorming van bos met voornamelijk naaldbomen, naar bos met overwegend loofbomen is op veel plaatsen op de Strabrechtse Heide aan de orde.
Tijdens de werkzaamheden de komende maanden blijft het bos toegankelijk voor het publiek. Oplettendheid voor machines en dergelijke blijft geboden.