De Wmo-raad nodigt u uit

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft als uitgangspunt, dat iedereen het recht en de plicht heeft om mee te doen. Ook is bepaald, dat burgers betrokken moeten worden bij het opstellen van het beleid en de uitvoering van de wet. In onze gemeente bestaat daarvoor de WMO-raad, waarin organisaties van belangenbehartigers en gemotiveerde burgers zitting hebben. Zij willen graag van u horen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen echt meedoet. Daarom is er een burgerraad op 27 mei, om 19.30 uur in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop (ingang door de poort, achterzijde van het gebouw). Om 19.00 uur gaat de zaal open en staan de koffie en koekjes voor u klaar. U bent van harte welkom!

Een van de vragen waar we ons deze keer op willen werpen is: “Hoe zorgen we er voor dat iedereen gebruik maakt van de voorzieningen die de gemeenschap biedt en dat niemand buitengesloten wordt of zich buitengesloten voelt?”