Enexis vernieuwt gasleidingen in de Coevering

Enexis beheert en onderhoudt het gasnet in onze gemeente. Zij start binnenkort met het vervangen van een deel van het gasnet in de wijk de Coevering. Hierbij worden ook de gasaansluitleidingen naar de woningen vervangen.

Lokaties
Het gaat om volgende straten: Hudsonstraat (gedeeltelijk), Vespuccistraat, Vasco Da Gamastraat, John Franklinstraat, John Davisstraat.

Werkzaamheden
De gasleiding in de trottoirs wordt vervangen. Bij elke woning wordt de aansluitleiding vanaf de openbare weg tot in de meterkast vervangen. Waar nodig wordt ook de gasmeteropstelling in de meterkast vervangen. Essent moet dus in elk pand binnen zijn. In veel gevallen zal graafwerk in tuin of oprit nodig zijn. Uiteraard zal dit de nodige overlast met zich meebrengen. De straten en parkeerplaatsen blijven in principe gewoon open voor alle verkeer. Incidenteel kan een enkele weg worden afgesloten voor verkeer, maar dit zal telkens van zeer korte duur zijn.

De gemeente houdt tijdens de uitvoering toezicht op het werk. Wij zullen er op toezien dat de trottoirs weer netjes worden bestraat. In eerste instantie worden de trottoirs tijdelijk dichtgelegd. Pas op het eind van het werk worden de trottoirs definitief herbestraat.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten begin juni en duren tot eind september 2010. Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Per straat duren de werkzaamheden circa 3 weken. Het vervangen van een aansluitleiding van een woning duurt ongeveer een halve werkdag.

Informatie
Alle bewoners ontvangen binnenkort een brief van Enexis. Hierin staat meer informatie over het moment van uitvoering. Daarnaast zal Enexis per woning een afspraak maken voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u bellen met Rob Elemans van de afdeling Openbare Werken. Hij is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 37 23.