Bestuursleden gevraagd

IVN Geldrop is op zoek naar een tweetal nieuwe bestuursleden.

De nieuwe secretaris behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het afdelingsbestuur, is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling, maakt verslagen en/ of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen of delegeert dit eventueel naar andere bestuursleden, stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Het bestuurslid Communicatie is contactpersoon voor de werkgroepen voor publiciteit. Deze groepen houden zich bezig met de Website, met Publiciteit en Voorlichting en met de IVN-Post.

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact op nemen met voorzitter Hans Egmond 040-2853999.