Vroege paddentrek

Vroege paddentrek

Staatsbosbeheer gaat de Rulse Dijk in de namiddag en avond afsluiten voor het autoverkeer in verband met de jaarlijkse paddentrek. De afsluiting geldt vanaf aankomende week en zal enkele weken duren. De nachtelijke temperatuur zal dan naar verwachting hoger zijn als de afgelopen weken. De afsluiting vindt plaats ter hoogte van de Plaetse. Fietsers, wandelaars en bestuurders van bromfietsen kunnen normaal gebruik blijven maken van de Rulse Dijk.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Paddentrek
De padden en samen met andere amfibieën, zoals de bruine kikker en de alpenwatersalamander trekken in het voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats in het bos onder de dikke bladerenlaag naar hun geboorteplaats in een nabij gelegen poel om daar eitjes te leggen.
De trek van deze amfibieën begint meestal tussen eind februari en begin maart, afhankelijk van de temperatuur nachts, wanneer het nachts warmer is dan 7 graden Celsius dan kan het nachts goed druk worden met de paddentrek.

De Pad
Padden worden vaak in sprookjes afgeschilderd als knorrig, eng en vies. Veel mensen zijn er bang voor en denken dat het oppakken van een pad eczeem of wratten tot gevolg kan hebben, dit is zeker niet waar.
De gewone pad (Bufo Bufo) lijkt wel op een kikker, maar de kikker heeft een mooiere gladde huid dan de pad, deze heeft een ruwe en wrattige huid. De kleuren van een pad kunnen zeer verschillend zijn, gewoonlijk is het een bruinachtige kleur maar er zijn ook padden met een zandkleur of zelfs steenrode kleur. Padden leven nogal verscholen, overdag kom je ze haast niet tegen. In de avondschemer gaan ze op weg om hun kostje bij elkaar te zoeken zoals: torren, slakjes en spinnen.
Alleen in het voorjaar geven de padden hen verscholen leefwijze prijs voor de trektocht naar hun geboortegrond, massaal gaan ze op pad. In het najaar keren ze weer terug naar hun overwinteringgebied maar dat gebeurt in veel meer kleinere groepjes, gespreid in de tijd.
De amfibieën in Nederland waar de pad ook toebehoort, vallen onder de natuurbeschermingswet. Dit betekent in de praktijk dat je deze dieren niet mag vangen, doden, in bezit mag hebben of te koop mag aanbieden. Wat ook verboden is, je mag ze niet zonder noodzaak verontrusten.

Staatsbosbeheer vraagt daarom begrip voor het tijdelijk afsluiten van de Rulse Dijk voor de jaarlijkse paddentrek.