Nieuwe Lindes in de Goorstraat

Nieuwe Lindes in de Goorstraat

In de Goorstraat zijn 13 nieuwe Lindes geplaatst. Dit is de eerste stap in het afwerken van de nieuwe groenstrook die is ontstaan door de aanleg van het nieuwe fietspad. Nu de bomen geplant zijn kan de rest van de groenzone opnieuw aangelegd worden. Er worden dan extra maatregelen genomen om autoverkeer door de groenzone onmogelijk te maken.

De Lindes waren afkomstig van het Volmolenplein. Daar wordt de vrijgekomen plaats ingenomen door nieuwe parkeervakken. De Lindes waren tijdens de nationale boomfeestdag in de jaren 80 geplaatst. Nu krijgen ze een mooie tweede jeugd aan de Goorstraat.