SNOEIWERKZAAMHEDEN RONDOM DE DOMMEL

Persbericht van de Gemeente

SNOEIWERKZAAMHEDEN RONDOM DE DOMMEL

In de week van 17 november gaan we snoeiwerkzaamheden uitvoeren rondom De Dommel, tussen de A67 en de Van Lanschotbrug. In de beplantingssingels, die zijn bedoeld om de flora en fauna te beschermen, hebben zich namelijk steeds meer boomvormers ontwikkeld. De struikenlaag wordt daardoor verdrongen. Om het gebied in stand te kunnen houden, is het nodig om te snoeien.

COULISSENDECOR
In de periode dat de oude meanders van de Dommel weer een functie kregen binnen het stroomgebied van de Kleine Dommel, zijn op verschillende plaatsen beplantingssingels aangebracht. Deze zijn kenmerkend voor het beekdal. De beplantingen zorgen ervoor, dat er een zogenaamd ‘coulissendecor’ ontstaat. Hierdoor is het landschap rond de Dommel niet in een keer geheel te overzien. De planten, vooral inheemse gewassen, vormen een struikenlaag die de flora en fauna beschermt. Ook de beplanting rond de paddenpoelen en op een aantal plekken direct aan de Dommel, hebben deze functie.